Universiteit Leiden

nl en

Lezing dr. Mathias Wouters (KU Leuven) over platformarbeid

Dr. Mathias Wouters heeft op 9 december 2021 een lezing gegeven over zijn promotieonderwerp platformarbeid aan internationale Erasmus-studenten en overige geïnteresseerden.

Op 21 september jongstleden promoveerde dr. Wouters aan de Koninklijke Universiteit Leuven op zijn proefschrift genaamd ‘International labour standards and platform work: An analysis of digital labour platforms based on the instruments on private employment agencies, home work and domestic work’. Universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden, Yvonne Erkens, was lid van de promotiecommissie. Samen met Guus Heerma van Voss, hoogleraar Sociaal Recht aan de Universiteit Leiden, geeft zij het vak Global and European Labour Law, een vak speciaal gericht op internationale studenten van het Erasmus-programma die een periode in Leiden studeren.

Als gezegd ging de lezing van dr. Wouters over platformarbeid. Los van het feit dat platforms – zoals Facebook, Thuisbezorgd.nl, Deliveroo en Helpling – hot zijn, geldt hetzelfde voor de arbeidsrechtelijke bescherming van platformwerkers. Op de dag waarop de Europese Commissie bekendmaakte wetsvoorstellen in te gaan dienen die de rechten en posities van platformwerkers moeten verbeteren, gaf dr. Wouters zijn lezing in het Kamerlingh Onnes Gebouw.

In zijn lezing ging hij uitgebreid in op drie categorieën platforms. Vaak wordt bij ‘platforms’ slechts gedacht aan maaltijdbezorgers als Thuisbezorgd.nl, Uber Eats en Deliveroo. Bij dit soort platforms is het meer voor de hand liggend dat platformwerkers kwalificeren als werknemers. Zie in dit licht bijvoorbeeld ook de uitspraak van Hof Amsterdam over de bezorgers van Deliveroo. Vervolgens ging dr. Wouters ook in op platforms als Helpling, een platform dat huishoudelijke hulp koppelt aan huishoudens. Bij dit soort platforms gaat het meer om de persoon achter de platformwerker dan bij maaltijdbezorgers het geval is. Het maakt immers wel uit wie je in huis laat om schoon te maken, maar in mindere mate maakt het uit wie de pizza komt bezorgen. Als derde ging dr. Wouters in op platforms als LinkedIn en Indeed, die werkzoekenden in contact brengen met openstaande vacatures van bedrijven. Ook deze groep kwalificeert als platforms, maar zijn ook zij aan te wijzen als werkgever, of slechts als bemiddelaar? Tot slot ging Wouters nog kort in op de belangrijkste bepalingen van het wetsvoorstel van de Europese Commissie. Los van de gevolgen voor de hiervoor aangehaalde platforms, kwamen ook de gevolgen voor ander soort platforms, zoals bijvoorbeeld Facebook en WhatsApp, voorbij.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.