Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek naar proef met korte wapenstok

In een tiental gemeenten worden door handhavers ervaringen opgedaan met een korte wapenstok

PLATO voert in opdracht van het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum WODC, met collega’s van het bureau Ockham IPS, een evaluatieonderzoek uit.

In een tiental gemeenten worden door handhavers (boa’s) ervaringen opgedaan met een korte wapenstok als onderdeel van hun uitrusting.
In het evaluatie onderzoek worden die ervaringen in kaart gebracht, geanalyseerd en beschouwd.
Ook een aantal gemeenten waarin de wapenstok niet tot de uitrusting behoort nemen deel aan het onderzoek.

Het doel van het onderzoek is inzichten te vergaren die richtinggevend kunnen zijn voor verdere invulling van wet- en regelgeving op dit terrein.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.