Universiteit Leiden

nl en

Een leven lang ontwikkelen aan de universiteit

Van bedrijfskundige tot ingenieur en van communicatieprofessional tot landbouwkundige. Of je nou de wereld wilt verbeteren, of je kansen op de arbeidsmarkt, je kunt je blijven ontwikkelen aan de universiteit. De universiteiten van Nederland lanceren vandaag het nieuwe onlineplatform universitairdoorleren.nl.

De groeiende vraag naar Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is een logisch gevolg van de snelle veranderingen die beroepen ondergaan en loopbanen die meer flexibel zijn. Voorzitter Pieter Duisenberg van koepelorganisatie Vereniging Universiteiten van Nederland: ‘We merken dat er ook een groeiende behoefte is aan nieuwe kennis en vaardigheden voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken zoals rond de energietransitie, digitalisering en infectieziektebestrijding. Opleiden stopt niet meer bij de startkwalificatie.'

Om aan deze sterke vraag uit de samenleving te kunnen voldoen, is het volgens Duisenberg nodig om de wet aan te passen en LLO te erkennen als vierde bekostigde kerntaak van de universiteiten, naast de bestaande wettelijke kerntaken onderzoek, onderwijs en valorisatie. 'Hiervoor is het wel voorwaarde dat eerst het investeringstekort van minimaal 1,1 miljard euro op de bestaande taken wordt opgelost, anders is er geen ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.’

Ruim 1100 modules

Op het online platform universitairdoorleren.nl bieden de veertien universiteiten op dit moment 1106 modules aan, in een enorme variëteit wat betreft inhoud, lengte en opbouw. Aan de Universiteit Leiden kan onder meer onderwijs worden gevolgd over de onderwerpen cybersecurity, rechtsgeleerdheid en onderwijs & didactiek. Het aanbod op het online platform is continu in beweging. In overleg met bedrijven en maatschappelijke organisaties worden steeds nieuwe modules ontwikkeld, die aansluiten bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door LLO aan de universiteit aan te bieden ontstaat er ook een wisselwerking met de samenleving doordat deelnemers praktische inzichten overbrengen aan wetenschappelijke docenten.

Universiteiten van Nederland

De koepelorganisatie heeft een nieuwe naam: ‘Universiteiten van Nederland’. Het platform voor LLO is het eerste gezamenlijke project dat onder de nieuwe naam wordt gepresenteerd.

Fotograaf: Taco van der Eb

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.