Universiteit Leiden

nl en

Digitale koffie met Gert Renkema, Hoofd Financieel Economische Zaken/Business controller van FGGA

De afdeling Financieel Economische Zaken van FGGA is altijd druk met… financiën. Het is een belangrijke afdeling waar iedereen binnen de faculteit direct en indirect mee te maken heeft. Toch is het voor velen van ons niet duidelijk wat dit precies inhoudt. Hoe staat de faculteit ervoor? En wat kunnen we de komende tijd verwachten?

Gert Renkema

Tijd om (online) koffie te drinken met Gert Renkema, Hoofd Financieel Economische Zaken/Business controller van FGGA om ons hier meer over te vertellen. En het goede nieuws is: ‘het gaat goed’.

‘De begroting voor volgend jaar is klaar! Deze is goedgekeurd door het College van Bestuur. Het goede nieuws is dat we het hele begrotingsproces achter ons hebben liggen en dat we aan de slag kunnen met de plannen voor 2022. Het andere goede nieuws is dat we de tweede prognose voor 2021 hebben afgegeven. En wij verwachten dat we 2021 met een positief resultaat kunnen afronden.’

De prognose voor 2021

De afdeling van Gert maakt 2 keer per jaar een prognose, in mei en in september. Ieder onderdeel binnen de universiteit moet een prognose maken, dit wordt allemaal bij elkaar opgeteld zodat er een compleet beeld ontstaat van het financiële plaatje van de universiteit.

‘Natuurlijk zitten er altijd onzekerheden in een prognose, maar het ziet er erg positief uit. Het financieel resultaat van 2021 is een stuk beter dan de begroting die we hadden en ook een stuk beter dan het negatieve resultaat van 2020. Afgelopen jaar hebben we echt een negatieve setback gehad door de coronacrisis en daar hebben we gelukkig dit jaar veel minder last van. Daarnaast hebben we extra gelden gekregen van het Nationaal Programma Onderwijs.’

FGGA is in 2021 7,5 % meer gegroeid dan was voorspeld in de begroting. Dit komt voor een groot deel door de sterke stijging in onderzoeksprojecten, maar ook door de grote stijging in aantallen studenten. ‘De totale ontwikkeling voor de faculteit is goed, uiteraard zijn er op onderdelen wat punten waar we goed naar moeten kijken.’

Invloed corona op de financiën van de faculteit

Dat het coronavirus de afgelopen jaren invloed heeft gehad op de financiën staat natuurlijk vast. Aan de ene kant werd er minder geld uitgegeven, maar op onderdelen kwam er ook minder geld binnen.

‘Vanwege corona is er minder geld uitgegeven voor dienstreizen en huur van tentamenruimtes. Maar ook de kosten voor de koffieautomaat en kopieerkosten waren natuurlijk aanzienlijk lager. Aan de andere kant hadden we het afgelopen jaar ook veel minder omzet. Dit zit vooral in externe opdrachten die uitgesteld werden. Ook bij LUC hadden we extra kosten omdat tweepersoonskamers ingezet moesten worden als eenpersoonskamer.

Voor het begeleiden van studenten is ook extra geld uitgegeven, maar we zijn blij, ook vanuit onze afdeling, dat het faculteitsbestuur dit besluit genomen heeft.’ 

De meerjarenbegroting

De begroting die gemaakt wordt is een meerjarenbegroting, voor vier jaar. In de praktijk ligt de focus altijd op het eerste jaar. Na een jaar wordt de begroting weer bekeken en zo nodig aangepast, dit komt bijvoorbeeld door de instroomcijfers van studenten die erg kunnen fluctueren. ‘Als het aantal studenten terug zou lopen moet je hier ook maatregelen op nemen met betrekking tot de hoeveelheid onderwijspersoneel. Wij zitten in de situatie dat we groeien en dat betekent dus extra personeel inzetten. ‘

‘Nu de begroting is goedgekeurd kunnen we deze op detailniveau uitwerken. We zetten dan ook de budgetten in ons SAP-systeem zodat activiteitenhouders en budgethouders hun budgetrapportages kunnen ontvangen.’

Jaarafsluiting

De komende tijd gaat de afdeling Financieel Economische Zaken zich bezighouden met de jaarafsluiting. Vanaf eind februari zijn de definitieve cijfers bekend en dan komen we hier zeker op terug.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.