Universiteit Leiden

nl en

De ELS Academy is live!

The Netherlands Academy for Empirical Legal Studies (de ELS Academy) is nu live met eigen website!

De ELS Academy dient als platform om (beginnende) empirisch-juridische onderzoekers van alle universiteiten bijeen te brengen, zowel in Nederland als daarbuiten. De ELS Academy belichaamt een nationale samenwerking op het gebied van Empirical Legal Studies in de context van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid en is gericht op het opleiden en ondersteunen van onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het empirisch verkennen van juridisch relevante vragen. De ELS Academy is opgericht door de rechtenfaculteiten van de Universiteit Leiden, de VU Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Helen Pluut is de vertegenwoordiger namens Leiden Law School en tevens de directeur van de ELS Academy.

Het doel van de ELS Academy is tweeledig. Enerzijds ligt de focus op het samenbrengen van empirisch-juridische onderzoekers en het bouwen van een ELS-gemeenschap in Nederland en daarbuiten. Anderzijds bundelt de ELS Academy middelen op het gebied van empirisch-juridisch onderzoek en stelt deze beschikbaar aan individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen aan de verschillende rechtenfaculteiten in Nederland.

Empirical Legal Studies is een van de speerpunten van het meerjarige Sectorplan Rechtsgeleerdheid als onderdeel van het bredere sectorplan voor de sociale en geesteswetenschappen (Social Sciences and Humanities, SSH). De plannen worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Middels het Sectorplan Rechtsgeleerdheid investeert Nederland in vernieuwend empirisch-juridisch onderzoek en academisch talent. Aan de verschillende rechtenfaculteiten worden nieuwe onderzoeksgroepen ingericht, waarin veelal juristen en sociale wetenschappers bijeenkomen en (interdisciplinair) samenwerken.

Het onderzoek binnen dit speerpunt is divers, zowel qua onderwerpen als de gehanteerde empirische onderzoeksmethoden. Centraal staat het empirisch onderzoeken van juridisch relevante vragen. Aan de hand van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden wordt er  onderzoek naar ‘law in action’ gedaan: hoe werkt het recht en waarom? Empirisch onderzoek naar de (door)werking van het recht in de maatschappij levert fundamentele kennis op over (gedrags)veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de verschillende rechtsregels en kan bijdragen aan het behalen van de doelen van de wetgever.

De ELS Academy organiseert geregeld bijeenkomsten waar onderzoekers elkaar tegenkomen en van elkaar kunnen leren. Voor meer informatie over de ELS Academy zelf of de aankomende activiteiten, neem een kijkje op de website of volg de LinkedIn-pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.