Universiteit Leiden

nl en

Coronacrisis heeft impact op welzijn van wetenschappers

De coronapandemie heeft een aanzienlijke impact op het werk en het welzijn van wetenschappers. Door de crisis konden zij veel minder tijd aan hun onderzoek besteden. De Jonge Akademie en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren deden samen met de Universiteiten van Nederland onderzoek naar de situatie van wetenschappers. De organisaties doen nu aanbevelingen om de mogelijke gevolgen van deze impact te beperken.

Uit het onderzoek naar het welzijn van de wetenschappers blijkt dat maar liefst 40 procent van de bijna zesduizend ondervraagde academici een verlies aan onderzoekstijd rapporteerde. Meer dan de helft van de promovendi, postdocs en wetenschappers in een tenure track meldde COVID-19-gerelateerde vertragingen, waardoor zij verwachten hun projecten niet op tijd te kunnen afronden of aan de eisen van de tenure track te kunnen voldoen.

Vrouwelijke wetenschappers

Wetenschappers met zorgtaken zagen de grootste terugval in onderzoekstijd. Het door wetenschappers met thuiswonende, jonge kinderen gerapporteerde verlies aan onderzoekstijd is twee keer zo groot als dat van wetenschappers zonder thuiswonende kinderen. Vrouwelijke wetenschappers met jonge kinderen ondervonden het grootste conflict bij het combineren van werk- en zorgverplichtingen. Ze rapporteerden de hoogste stressniveaus met betrekking tot de voortgang van hun onderzoek en zorgen over hun toekomst in de academie. Opvallend is dat deze vrouwen zich in kwetsbaarder posities bevinden - iets vroeger in hun loopbaan en vaker in tijdelijke functies - dan hun mannelijke collega’s met jonge kinderen.

Een kwart van de wetenschappers geeft aan in hoge mate stress en vermoeidheid te ervaren en zich in de eerste maanden van de pandemie moe en uitgeput gevoeld te hebben in relatie tot hun werk. De hoogste scores zijn te vinden onder de wetenschappers met een niet-Nederlandse nationaliteit en de wetenschappers die aan het begin van hun carrière staan.

Aanbevelingen

De Jonge Akademie en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren doen op basis van de onderzoeksresultaten een aantal aanbevelingen. 1. Voorkom braindrain: investeer in talentbehoud, vooral onder kwetsbare groepen; 2. Pas criteria voor promotie en loopbaanontwikkeling aan en heroverweeg deze in lijn met de ontwikkelingen op het gebied van Erkennen en Waarderen. Voorkom daarbij one-size-fits-all-benaderingen, kies voor maatwerk en heldere communicatie; 3. Ondersteun leiderschapsontwikkeling en maak leiderschap een explicieter erkend en gewaardeerd onderdeel van het werk van een wetenschapper; 4. Blijf de gevolgen van de pandemie systematisch monitoren en onderzoeken en houd daarbij rekening met verschillen in aard en impact, in het bijzonder voor kwetsbare groepen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.