Universiteit Leiden

nl en

Alumna Anne Marie van Rietschoten over het belang van ethiek en kunnen bijdragen

Van alumna en Raad van Advieslid Anne Marie van Rietschoten mogen filosofie en ethiek vaste vakken worden in de rechtenstudie. In ons maandelijkse flitsinterview met alumni vertelt Anne Marie onder andere waarom ze dit van belang vindt.

Wat heb je gestudeerd en wanneer? Waarom heb je Leiden destijds gekozen? 

Van 1988 tot 1994 heb ik Nederlands recht gestudeerd. Ik koos heel bewust voor Leiden vanwege de ruimste keuze in de (toen nog) differentiatie fase en evenzeer vanwege de stad.

Was het wat je ervan had verwacht? Wat voor soort student was je? 

De echte belangstelling voor de studie liet op zich wachten tot de laatste fase met practicum en privatissimum. Eerlijk gezegd was ik tot dat moment een echte zesjes-klant.

Is er iets dat je, met de kennis van nu, had willen kunnen volgen tijdens je rechtenstudie? Bv een specifiek vak dat niet werd gegeven, of juist een stage of iets anders dat je hebt gemist? 

De ethische kant van het recht is in mijn studie beperkt gebleven tot een klein keuzevak, dat had ik graag meer aandacht willen geven. Het is ook nu weer indringend duidelijk dat de uitkomst van het volgen van alle regels niet altijd tot een rechtvaardige uitkomst leidt. Ethiek zou wat mij betreft al in de eerste fase van de studie een vaste plek mogen krijgen met verdieping later in het curriculum. Ik denk dat we er als jurist en mens beter van kunnen worden, omdat het ons een bredere blik geeft.

Kun je uitleggen/toelichten waarom je ervoor hebt gekozen om niet in de advocatuur te blijven werken? 

De advocatuur blijft een prachtig vak en zeker als basis van je loopbaan is het een uitdagende en leuke leerschool. Mijn belangstelling voor meer dan alleen de juridische aspecten van een dossier maakte dat ik verder wilde kijken.

 

Meer weten over de vacatures van de Raad van Advies, lees hier. 

Foto's door Elsken Verkoren

Je hebt een eigen bedrijf én je bent headunter, hoe combineer je dit en wat maakt je werk zo leuk?

Het allerleukste aan mijn werk is het ontmoeten van mensen die zonder mijn werk niet op mijn pad waren gekomen. Met een aantal van die mensen maak ik een intensief traject door naar een nieuwe baan. Dat vraagt integrale belangstelling in de ander én flexibiliteit, ik kan helemaal zelf mijn agenda afstemmen op mijn opdrachten. En dat laatste maakt het zo goed te combineren met andere activiteiten zoals FIRESTRTR, interim en crisis management.

Gebruik je nog iets van je rechtenstudie in je huidige werk?

Mijn netwerk bestaat voor een groot deel uit juristen, dat is het belangrijkste, weliswaar indirecte, gevolg van mijn studie. Inhoudelijk kan ik goed plaatsten waar mijn opdrachtgevers en kandidaten zich mee bezighouden en, evenzeer belangrijk: ik gebruik elke dag de structuur van denken die ik tijdens mijn studie heb geleerd.

Als headhunter ben je vast goed op de hoogte van wat er wordt geëist van een advocaat of jurist, is er veel veranderd op dit gebied?

Natuurlijk is er inhoudelijk veel veranderd (zoals een hogere specialisatiegraad), en vooral op het gebied van vaardigheden is het nodige veranderd. In de advocatuur en in het bedrijfsleven zie ik dat je als jurist veel meer in staat moet zijn om de omgeving te kunnen doorgronden waarin de juridische aspecten een rol spelen. Dat varieert van commercieel inzicht en technisch begrip tot strategische visie. Dat lukt beter wanneer je je als jurist dienstbaar op stelt en samenwerkt met andere disciplines binnen de organisatie waar je werkt. Een bredere blik helpt daar ook bij.

Denk je dat we met het huidige onderwijsaanbod kunnen voorzien in de toekomstige vraag?

De universiteit is er in de eerste plaats om het academisch denkniveau van de jurist te ontwikkelen en stimuleren. Van mij mag, zoals ik eerder al aangaf, het aanbod van ethiek en filosofie in het curriculum groter worden, dat draagt bij aan die bredere blik.

Je bent lid van de facultaire Raad van Advies, kun je daar wat meer over vertellen en waarom je dit bent gaan doen?

Het is inspirerend om betrokken te blijven bij de faculteit die mij zoveel gebracht heeft. Het is fijn om op deze manier iets terug te kunnen geven. De Raad van Advies krijgt inzicht in de ontwikkelingen van de faculteit en kan gevraagd en ongevraagd advies en suggesties geven. Ieder lid deelt vanuit zijn/haar vakgebied ervaringen uit de praktijk. Het is boeiend om met elkaar, de alumni van uiteenlopende jaren, opnieuw betrokken te zijn bij de faculteit.

Er zijn twee vacatures, waarom zouden alumni hier op moeten reageren volgens jou?

Het is belangrijk om bij te dragen aan de toekomst van de faculteit. Wat je in je professionele omgeving ziet is voor de faculteit waardevol om te weten. De wisselwerking tussen alumni en de faculteit versterkt de kwaliteit van de opleiding in brede zin, dus niet alleen op de inhoud maar ook bijvoorbeeld de aansluiting op de arbeidsmarkt. Dit is een mooie kans om daaraan bij te dragen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.