Universiteit Leiden

nl en

Bouwmaterialen hebben flink aandeel in CO2-uitstoot (en dat aandeel groeit)

Een nieuwe Leidse studie toont aan dat de koolstofuitstoot van bouwmaterialen zal toenemen als we niet snel ingrijpen. Zelfs met alle bestaande interventies zijn deze emissies veel groter dan het resterende budget voor bouwmaterialen, bij een maximale opwarming van de aarde van 1,5 graad. Dat stellen de onderzoekers in hun Nature Communications paper.

In 2018 was de productie van materialen voor de bouwsector goed voor 11 procent van de wereldwijde energie- en procesgerelateerde emissies. Ongeveer de helft van al het beton, baksteen en staal in de wereld gaat naar de bouwsector.

Deze uitstoot zal naar verwachting verder groeien. ‘Er is een toenemende vraag naar woningen,’ zegt promovendus en hoofdauteur Xiaoyang Zhong. ‘Dat komt enerzijds doordat ontwikkelingslanden met een groeiende bevolking meer huisvesting nodig hebben en anderzijds doordat de toenemende welvaart gepaard gaat met een verlangen naar grotere huizen. Dit resulteert in een enorme CO2-uitstoot van materialen zoals beton, staal en glas. Daarom hebben we besloten om de groei van deze sector te bestuderen en hoe we de uitstoot ervan kunnen beperken.’

Xiaoyang Zhong: ‘Zelfs met alle slimme interventies zien we een zorgwekkende hoeveelheid uitstoot tot 2060’

Milieu-impact berekenen

Het onderzoeksteam onderzocht de groei van de bouwsector over de hele wereld tot aan 2060. Daarna berekenden de onderzoekers de toekomstige uitstoot van broeikasgassen van dit scenario. Het team maakte een schatting van de behoefte aan staal, beton, baksteen, aluminium, koper, glas en hout voor 8 soorten gebouwen, van vrijstaande huizen tot hoogbouwappartementen, en van pakhuizen tot kantoren.

Zorgwekkende hoeveelheid emissies tot 2060

De wetenschappers onderzochten ook 7 manieren om de uitstoot te beperken, zoals het wonen in kleinere huizen, het gebruik van lichtere materialen en het bouwen met hout in plaats van beton. Ze ontdekten bijvoorbeeld dat we een derde van de uitstoot kunnen besparen als mensen een vijfde minder vloeroppervlak per persoon zouden hebben dan in het basisscenario*.

‘Zelfs met alle slimme interventies zien we een zorgwekkende hoeveelheid uitstoot tot 2060,’ aldus Zhong. ‘Die uitstoot is meer dan het dubbele van het huidige resterende budget voor emissies van bouwmaterialen, op basis van het huidige aandeel.

Paul Behrens: ‘We moeten de uitstoot razendsnel terugdringen – in sommige sectoren lukt dat met groene stroom, maar voor bouwmaterialen is dat een stuk lastiger’

We hebben nieuwe oplossingen nodig

Daarom zou het helpen om nieuwe technologieën te combineren met circulair denken en gedragsveranderingen. Het is de enige manier om de klimaatdoelen te halen,’ vervolgt Zhong.

‘Het verduurzamen van deze sector is om meerdere redenen lastig,’ zegt Paul Behrens, leider van het onderzoeksteam. ‘Eén daarvan is het feit dat je de hoge temperaturen die nodig zijn voor de productie van metalen zoals staal moeilijk haalt met elektriciteit. Daarnaast komt meer dan de helft van de uitstoot van betonproductie van de chemische reacties die nodig zijn voor dit proces. Er zijn fundamentele veranderingen nodig in het productieproces van beton om dit te veranderen.’

Behrens ziet gelukkig de opkomst van nieuwe technologieën. ‘Ik denk dat technologieën die CO2 in beton injecteren zeker zullen helpen, zoals CarbonCure die al toepast. Met deze techniek sla je CO2 op in het beton, maar belangrijker nog: het maakt het beton sterker, zodat je minder nodig hebt.’ 

Internationale samenwerking bij hergebruik materialen

Een ander aandachtspunt is dat sommige gebieden in de wereld nog zullen verstedelijken – zoals Zuidoost-Azië en Afrika – terwijl andere juist krimpen – zoals Europa en Oost-Azië. Behrens: ‘Daarom zullen we meer internationale samenwerking nodig hebben op het gebied van hergebruik van materialen over de hele wereld, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van de bestaande materialen.’  

* In het basisscenario worden huizen groter naarmate de welvaart toeneemt

Paper
Xiaoyang Zhong et al. Global greenhouse gas emissions from residential and commercial building materials and mitigation strategies to 2060, Nature Communications (21 oktober 2021)

Tekst: Bryce Benda

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.