Universiteit Leiden

nl en

Bert Koenders en Peter van Uhm in nieuwe lezingen Dallaire-reeks

Hoe gaan leiders om met heftige tijden van rouw, verlies en tegenslag? Deze en andere vragen komen aan de orde in publiekelijk toegankelijke online webinars op woensdag 29 en donderdag 30 september. Onder meer Bert Koenders en Peter van Uhm komen aan het woord.

De online lezingen maken deel uit van de de Cleveringa Dallaire Critical Conversation Series, die bestaat uit 8 webinars met topsprekers. De eerste online webinar werd bekeken door bezoekers uit 46 verschillende landen. Op woensdag 29 en donderdag 30 september vinden om 19.30u de volgende ‘afleveringen’ plaats van deze bijzondere online lezingenreeks. Inschrijven en deelnemen is nog mogelijk.

Tijdens de online lezing ‘The cost of leadership and moral courage’, op woensdag 29 september, gaan de sprekers in op vraagstukken over leiderschap in tijden van rouw, verlies en tegenslag. Onder meer prof. dr. Bert Koenders, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, komt aan het woord.

Residential schools

De online lezing van donderdag 30 september (met onder meer oud-generaal Peter van Uhm) gaat in op de National Day of Truth and Reconciliation in Canada, die op dezelfde dag wordt gehouden. Canada gedenkt dan kinderen van inheemse volken die werden geïnterneerd in zogeheten residential schools. Deze scholen, die bestonden tussen het begin van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw, hadden tot doel om kinderen van inheemse volken te ‘civiliseren’. Ze kregen Europees-Amerikaans onderricht, en werden gedwongen om alle cultuuruitingen van hun volk los te laten. De kinderen werden daarbij dikwijls blootgesteld aan mentaal of fysiek geweld.

Terugkijken

De Cleveringa Dallaire Critical Conversation Series is een internationale, publiekelijk toegankelijke online lezingenreeks in het Engels. De serie is onder meer geïnspireerd op de morele nalatenschap van Rudolph Cleveringa. Experts gaan in op thema’s als morele moed, bevelsweigering, leiderschap, 'moral injury' en Post Traumatische Stress Stoornis(sen), maar ook kinderrechten en kindsoldaten, oorlogsmisdaden, humanitair recht en vredesmissies. Bezoekers uit 46 verschillende landen volgden de eerste lezing uit de reeks, die werd gehouden op 22 september. Deze lezing is terug te kijken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.