Universiteit Leiden

nl en

Opening Academisch Jaar noodgedwongen met maximaal 75 personen

Bij de traditionele Opening Academisch Jaar in de Pieterskerk kunnen door de geldende coronamaatregelen dit jaar maximaal 75 mensen aanwezig zijn. De plechtigheid op 6 september is wel digitaal bij te wonen door plaats te nemen in een videowall.

De Rijksoverheid heeft bepaald dat voor activiteiten op locatie een maximale groepsgrootte geldt van 75 personen. Deze maatregel geldt voor alle activiteiten binnen de universiteit, en dus ook voor plechtigheden zoals de Opening Academisch Jaar. Mensen die zich eerder voor de plechtigheid hadden aangemeld, hebben inmiddels een mail ontvangen met verdere toelichting.

Teleurgesteld

Het College van Bestuur is teleurgesteld dat de Opening Academisch Jaar ook dit jaar in afgeslankte vorm moet plaatsvinden. We moeten helaas nog even geduld hebben voordat we onze academische plechtigheden weer in een volle Pieterskerk kunnen vieren,zegt CvB-voorzitter Annetje Ottow, die op 6 september het openingswoord zal doen. Tegelijkertijd zijn we al ontzettend blij dat we weer op de campus onderwijs mogen geven, daar wachten onze studenten en docenten al lange tijd met smart op.

Deelnemen in videowall

Gelukkig is de Opening Academisch Jaar ook digitaal goed te volgen. In de Pieterskerk komt een zogeheten videowall te hangen, waardoor geïnteresseerden alsnog op een creatieve manier aanwezig kunnen zijn bij de plechtigheid. In dit agendabericht kunt u zich hiervoor aanmelden.

Programma

De Opening Academisch Jaar staat dit jaar in het teken van het thema Welzijn. Jennifer Cumming, hoogleraar Sport- en bewegingspsychologie aan de Universiteit van Birmingham, zal de keynote speech verzorgen (met een reactie door hoogleraar Andrea Evers). In een tafelgesprek belichten Annetje Ottow, Hester Bijl en Martijn Ridderbos als College van Bestuur hoe aspecten van dit brede thema passen in het nieuwe strategisch plan van de universiteit. Daarnaast wordt de LUS Onderwijsprijs uitgereikt en is er natuurlijk muziek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.