Universiteit Leiden

nl en

'Raadselachtige ziekte van Ménière is ondergeschoven kind binnen de geneeskunde'

Al in 1861 werd voor het eerst de Ziekte van Menière beschreven, een aandoening aan het gehoor- en evenwichtsorgaan. Toch is er nog steeds geen goede diagnose en behandeling beschikbaar. Tjasse Bruintjes, bijzonder hoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde wil meer aandacht voor deze raadselachtige ziekte. En hij wil zijn collega-KNO-artsen, die zich vaak machteloos voelen, meegeven dat er wel degelijk iets aan te doen is. Oratie op 18 juni.

Portret van Tjasse Bruintjes, bijzonder hoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde aan het LUMC.
Tjasse Bruintjes, bijzonder hoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde aan het LUMC, wil meer aandacht voor de raadselachtige Ziekte van Menière

De ziekte van Ménière wordt gekenmerkt door aanvallen van draaiduizeligheid, oorsuizen en slechthorendheid en is volgens Bruintjes een ondergeschoven kindje in de geneeskunde. 'Artsen voelen zich vaak machteloos als er patiënten bij hen komen met deze klachten. Er bestaat namelijk nog steeds geen test om vast te stellen of iemand daadwerkelijk de ziekte van Ménière heeft. Ook is er nog geen goede behandeling beschikbaar.'

Speciaal zorgpad

Ondanks dat de oorzaak van de ziekte van Ménière nog steeds onbekend is, kunnen deze patiënten wel degelijk geholpen worden. 'We richten ons bij deze patiënten op het verminderen van de aanvallen. En soms is psychische begeleiding of hulp van de fysiotherapeut nodig.' Bruintjes is KNO-arts in het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn en was twintig jaar geleden één van de oprichters van het duizeligheidscentrum. Zij hebben een speciaal zorgpad voor patiënten met duizeligheidsklachten, waaronder de ziekte van Ménière, ontwikkeld. 

Oorinjecties

Zijn ervaringen in de klinische praktijk in Apeldoorn wil hij koppelen aan het onderzoek in het LUMC. Bruintjes is onder andere betrokken bij onderzoek naar de vochtophoping in het binnenoor, iets wat de ziekte van Ménière kenmerkt. 'Met een speciale MRI kan vocht in het binnenoor van patiënten vastgesteld worden. Ook gaat er in het LUMC onderzocht worden of hormooninjecties in het oor de aanvallen kunnen onderdrukken.' Daarnaast hoopt Bruintjes erachter te komen of de evenwichtstesten meer inzicht kunnen geven in welk stadium van de ziekte de patiënten zich bevinden.  

Enorme impact

Voor zover bekend lijden er 10.000 tot 15.000 mensen in Nederland aan de ziekte van Ménière. Het kan op elke leeftijd optreden en door de klachten waarmee het gepaard gaat, heeft het een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten. 'Patiënten worden soms angstig en onzeker omdat onduidelijk is wanneer ze weer een aanval kunnen krijgen. Sommigen hebben al 20 jaar klachten en vertonen vermijdingsgedrag of hebben last van depressieve klachten. De impact is dus enorm,' vertelt Bruintjes. 

Bruintjes hoopt dat na zijn oratie de ziekte van Ménière, en andere aandoeningen van het evenwichtsorgaan, weer scherp op het netvlies staat van KNO-artsen. 'Als artsen deze klachten herkennen kan er adequaat beleid gevoerd worden. Hierdoor worden onnodige testen voorkomen,' zegt Bruintjes.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.