Universiteit Leiden

nl en

LISF-commissie onderzoekt gender bias

Het LUF Internationaal StudieFonds (LISF) zal haar toekenningsproces aanscherpen naar aanleiding van een onderzoek naar diversiteit in het subsidiebeleid. Deze studie, die op initiatief van het LISF is uitgevoerd door onder meer oud-commissielid Mariska Kret en masterstudent Marjolijn Wijnen, wees uit dat vrouwelijke studenten die een aanvraag indienen iets minder gemakkelijk een beurs van het LISF ontvangen dan mannen.

Het LISF reikt jaarlijks beurzen uit waarmee talentvolle Leidse studenten voor onderzoek, stage of studie naar het buitenland kunnen. Het onderzoek keek naar de aanvragen die in de periode tussen 1995 en 2018 zijn ingediend bij het LISF. Daaruit bleek dat vrouwelijke aanvragers ruim vier procent lagere succesratio hadden dan mannen (respectievelijk 63,2% en 67,5%). 

Geen verschil in kwaliteit

Het is niet waarschijnlijk dat het verschil in toekenningen wordt verklaard door een verschil in kwaliteit van de schriftelijke aanvragen, de eerste van drie stappen in het selectieproces. De onderzoekers hebben namelijk alle 32 aanvragen van een van de rondes in 2019 geanonimiseerd voorgelegd aan de beoordelingscommissie. Hieruit bleek dat vrouwelijke en mannelijke studenten gemiddeld even goede voorstellen indienden. 

Gezamenlijke inspanning

Het onderzoek was een gezamenlijke inspanning van de onderzoekers en de LISF-commissie. Voor het LISF was de hele exercitie namelijk een welkome manier om meer inzicht te krijgen in het eigen proces en de beoordeling. Voorzitter Rachel Schats: ‘Gender bias is een bekend probleem, dat weten we van andere beursverstrekkende organisaties. We willen weten waar dat effect vandaan komt, deze studie en verder onderzoek zijn daarbij cruciaal. Meer kennis op dit punt is van groot belang op weg naar meer gendergelijkheid en diversiteit in universiteiten, zodat we alle talent nog beter gelijke kansen kunnen bieden. We vonden het dan ook belangrijk om de onderzoekers zo veel mogelijk te ondersteunen en omarmen de resultaten.’ 

De ondersteuning van het LISF bestond er onder meer uit dat het studiefonds volledige inzage gaf in de aanvragen. Onderzoekster Marjolijn Wijnen: ‘Zo ben ik zelfs met de secretaris van de commissie in de papieren archieven gedoken om de oudere aanvragen boven water te krijgen.’

Vervolgstappen

Naar aanleiding van het onderzoek zal het LISF onderzoeken hoe het toekenningsproces op zo’n manier kan worden ingericht dat mannelijke en vrouwelijke aanvragers een gelijke slagingskans hebben bij een aanvraag van vergelijkbare kwaliteit. Er is al geëxperimenteerd met het expliciet vermelden van diversiteit als agendapunt bij elke vergadering. Een nieuwe variant hiervan wordt nu overwogen en daarnaast worden mogelijkheden voor het anonimiseren van (een deel van) het aanvraagproces onderzocht. Schats: ‘Voor de gespreksrondes is dat natuurlijk niet mogelijk, maar voor de brievenrondes waarschijnlijk wel.’

‘Ook zullen LISF-commissies een terugkerende sessie volgen om de dynamiek van impliciete gender bias inzichtelijker te maken,’ zegt Schats. ‘En dan niet alleen voor het LISF, maar mogelijk zelfs voor alle beursverstrekkende onderdelen van het Leids Universiteits Fonds. Bij andere beursvertrekkers zoals de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek [NWO, red.] worden die stappen ook gezet.’ 

Blijven checken

De onderzoekers juichen de beslissing toe. ‘Dit is natuurlijk hartstikke mooi,’ zegt Mariska Kret, ‘En ik zou zeggen: blijf de komende jaren checken of het succesratio beter in balans is. Want dan zie je of je vooruitgang boekt.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.