Universiteit Leiden

nl en

Pedagoog Sabine van der Asdonk wint Gratama Wetenschapsprijs 2021

Op basis van haar onderzoek naar complexe gezinsproblematiek wint forensisch pedagoog Sabine van der Asdonk de Gratama Wetenschapsprijs 2021, een wetenschapsprijs voor jonge, talentvolle wetenschappers van de universiteiten van Leiden en Groningen. In haar laudatio roemt de jury Van der Asdonks excellente onderzoekskwaliteiten en haar gedrevenheid om de zorg te verbeteren.

‘Talentvol en gedreven’

Sabine van der Asdonk, werkzaam bij de Faculteit Sociale Wetenschappen als universitair docent binnen de programmagroep Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening en sinds 2014 verbonden aan de Universiteit Leiden, richt zich in haar onderzoek op kwetsbare gezinnen waar complexe problematiek speelt, zoals huiselijk geweld. Ze onderzocht onder andere of effectieve gezinsbehandelingen kunnen helpen om uithuisplaatsingen door Jeugdzorg te voorkomen en hoe beslissingen over uithuisplaatsingen zorgvuldiger kunnen worden genomen.

De jury roemt in de laudatio Van der Asdonk om haar vermogen op een gedegen wijze een brug te slaan tussen wetenschap, praktijk en maatschappij, onder andere door voor haar onderzoek intensief samen te werken met behandelaren uit de praktijk. De jury: ‘Sabine’s excellente onderzoekskwaliteiten, haar gedrevenheid om bij te dragen aan verbeteringen in de zorg voor de meest kwetsbare gezinnen, en haar uitermate prettige manier van samenwerken maken dat zij een zeer terechte winnaar is van de Gratama Wetenschapsprijs.’

Van der Asdonk ontving de prijs op vrijdag 25 juni tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Academiegebouw in Leiden. Als winnaar van de Gratama Wetenschapsprijs ontvangt ze een bedrag van € 20.000, bestemd voor verdere wetenschappelijke ontplooiing. De prijs wordt ter beschikking gesteld door de Gratama-Stichting, een familiefonds dat al vele jaren een band heeft met het Leids Universiteits Fonds en de Universiteit Leiden.

In goed gezelschap

Voor de Gratama Wetenschapsprijs 2021 waren ook twee andere jonge Leidse onderzoekers genomineerd, taalkundige Evelyn Bosma van de Faculteit Geesteswetenschappen en neuroloog Maartje Huijbers van het LUMC. Als runners-up ontvangen zij beiden een prijs van € 2.500.

Runner-up Evelyn Bosma 

Taalkundige Evelyn Bosma doet onderzoek naar tweetaligheid bij voornamelijk Fries-Nederlandse kinderen. Door het gebruik van geavanceerde psycholinguïstieke technieken (waaronder eye-tracking en EEG) en de weinig onderzochte populatie van Fries-Nederlandse tweetalige kinderen, is haar onderzoek vernieuwend in het veld. Omdat steeds meer kinderen tweetalig opgroeien, zijn de resultaten van Bosma’s onderzoek niet alleen relevant binnen de Friese context, maar ook zeker daarbuiten. 

Runner-up Maartje Huijbers

Fundamenteel wetenschapper en LUMC-onderzoeker Maartje Huijbers doet onderzoek naar auto-immuniteit bij zeldzame spierziekten. Ze toonde haar uitzonderlijke talent door twee nieuwe moleculaire ziektemechanismen te ontdekken, die ze nu ontwikkelt tot een therapie voor spierziekten als ALS, myasthenia gravis en spasticiteit. Daarnaast is Huijbers met veel passie betrokken bij outreach-, onderwijs- en managementactiviteiten, waarmee ze bijdraagt aan de verdere professionalisering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van auto-immuniteit en spierziekten. 

Tekst: Julia Nolet

De Gratama Wetenschapsprijs

De Gratama Wetenschapsprijs is ingesteld door de Gratama Stichting, een in 1925 opgericht familiefonds dat projecten op het gebied van wetenschap en onderwijs met een maatschappelijke relevantie ondersteunt en stimuleert. De prijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge en talentvolle wetenschappers van de universiteiten van Leiden en Groningen. De prijs wordt sinds 2012 jaarlijks uitgereikt, in de oneven jaren aan een onderzoeker uit Leiden en in de even jaren aan een onderzoeker uit Groningen. Voor Leiden doet de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen van het LUF de voorselectie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.