Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject Daan Scheepers en Naomi Ellemers gehonoreerd door NWO

Hoe gaan mensen om met spanningen en stress, veroorzaakt door sociale veranderingen? Om dat te onderzoeken heeft de nationale wetenschapsfinancier NWO het project van de Leidse onderzoeker Daan Scheepers en Naomi Ellemers (Universiteit Utrecht) gehonoreerd. Scheppers: 'Ons ultieme doel is om polarisatie en overmatige defensieve reacties op sociale verandering te verminderen.'

Daan Scheepers en Naomi Ellemers deden mee aan de Open Competitie van NWO, net als 199 andere onderzoekers. Uit deze aanmeldingen werd hun aanvraag samen met 33 andere projecten gehonoreerd met een geldbedrag. Deze financiering geeft hen de kans onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zonder thematische randvoorwaarden. In dit geval gaat het om een onderzoek naar sociale verandering. 

Een dreiging-en-uitdaging perspectief op sociale verandering

Prof. D.T. Scheepers (Universiteit Leiden), Prof. dr. N. Ellemers (Universiteit Utrecht)

'Maatschappelijke veranderingen zijn vaak bedreigend. Deze dreiging kan leiden tot lichamelijke stress die de opinies over verandering kleurt. Ons doel is het ontwikkelen een psychofysiologisch model over de wisselwerking tussen lichamelijke stress en de vorming van opinies. Dit model kan gebruikt worden voor meer effectieve interventies tegen maatschappelijke polarisatie.'

Daan Scheepers

Hoe kleurt stress de opinie?

Volgens Scheepers is deze manier van onderzoeken uniek. De onderzoekers benaderen stress op een biologische manier en willen zo onderzoeken hoe dit de opinies van mensen kleurt. 'Deze opinies zijn vaak gebaseerd op overwegingen over materiële zaken, zoals “migranten nemen onze banen in” of meer symbolische zaken zoals “het is onze morele plicht om sekse-gelijkheid op de werkvloer na te streven”. Wat we in ons onderzoek willen doen is verschillende vormen van lichamelijke stress verbinden aan de gevoeligheid voor materiële ofwel symbolische argumenten.'

Mobiele testbus

Meestal gebeurt in het lab dit soort sociaal-psychofysiologisch onderzoek, waar biologische, psychologische en sociale factoren verbonden worden om gedrag te begrijpen. 'Een vernieuwend aspect van het huidige onderzoek is dat we een mobiel psychofysiologisch lab willen ontwikkelen, een "testbus". Daarmee doen we op locatie, bijvoorbeeld bij een bedrijf, buurthuis, dorpsplein of school, dit soort geavanceerd onderzoek. Hopelijk vergroot dit de mate waarin de onderzoeksresultaten generaliseerbaar zijn naar andere situaties dan die van ons onderzoek. Ons ultieme doel is om beleidsmakers beter te kunnen informeren bij het bieden van interventies om polarisatie en overmatige defensieve reacties op sociale verandering te verminderen.'

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bevordert wetenschap in Nederland door geld te investeren in onderzoek. Met de Open Competitie SGW wil NWO onderzoekers in de Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) de kans geven onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze. Dit financieringsinstrument is bedoeld voor senior-onderzoekers die niet langer een Veni, Vidi of Vici mogen aanvragen.

Hooglerarenportretten
Hooglerarenportretten in de Senaatskamer van het Academiegebouw. Onderste rij links: Naomi Ellemers
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.