Universiteit Leiden

nl en

Mattias Brand ontvangt Praemium Erasmianum Dissertatieprijs 2021

De dissertatie van alumnus Mattias Brand, The Manichaens of Kellis: Religion, Community, and Everyday Life (Leiden, 2019) is bekroond met een van de vijf Praemium Erasmianum dissertatieprijzen 2021.

Manichese teksten uit de Dakhleh-oase

In deze dissertatie (begeleid door Ab de Jong en Jacques van der Vliet) richt Mattias zich op de rijke vondst aan nieuwe Manichese teksten in het Koptisch uit Kellis, een kleine plaats in de Dakhleh-oase in Egypte die aan het einde van de vierde eeuw verlaten is en in het kader van het grootschalige internationale Dakhleh Oasis Project (https://dakhlehoasisproject.com/; meerdere Leidse wetenschappers, waaronder Olaf Kaper en Klaas Worp, zijn intensief bij dit project betrokken geweest) is opgegraven. Deze grote verzameling teksten zijn de oudst bekende Manichese teksten en de enige die in een opgravingscontext zijn gevonden. Alhoewel de verzameling ook literaire en religieuze Manichese teksten omvat, bestaat het grootste deel uit persoonlijke en zakelijke brieven. In deze dissertatie wordt op basis van dit materiaal een beeld opgeroepen van het dagelijks leven van een Manichese gemeenschap aan de rand van het Romeinse Rijk in de vierde eeuw. De (online) uitreiking is op donderdag 27 mei a.s. om 16.00 u.

Zie https://erasmusprijs.org/dissertatieprijzen/ voor meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.