Universiteit Leiden

nl en

Eindpresentatie Design of Justice

Op 19 mei 2021 heeft de eindpresentatie plaatsgevonden van de cursus Design of Justice: the juvenile court of the future.

In deze cursus hebben 15 studenten van het Honours College Law en 8 studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag samengewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën voor de inrichting van de Rechtbank Den Haag. In het eerste deel van de cursus, verzorgd door Stephanie Rap (Universiteit Leiden) en Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens (KABK), hebben de studenten gastcolleges gekregen van ervaringsdeskundige jongeren (onder leiding van Young in Prison) en professionals werkzaam in de rechtbank, het OM en de advocatuur. In het tweede deel van de cursus, verzorgd door de KABK, zijn de theoretische ideeën en concepten door de studenten omgezet in tastbare ontwerpen. De studenten hebben maquettes gemaakt en een film, waarin de nieuwe ideeën gepresenteerd zijn. Aan dit tweede deel hebben een aantal van de Leidse studenten vrijwillig en met veel enthousiasme hun bijdrage geleverd.

Belangrijke uitgangspunten die gepresenteerd zijn door de studenten zijn dat de inrichting van de rechtbank beter kan aansluiten bij de gebruikers van het gebouw, waarbij gefocust is op kinderen en jongeren. De voorstellen betreffen het integreren van de metaaldetector in de deurpost, om zo een vriendelijkere entree te creëren; het creëren van intieme wachtruimtes in de grote hal; het maken van een (binnen)tuin met veel groen en natuurlijk daglicht; en aanpassingen aan de rechtszalen (een ronde en V-vormige tafel) om zo de communicatie tijdens de zittingen te verbeteren.

Tijdens de eindpresentatie zijn de studenten in gesprek gegaan met de verschillende partijen, en de Rechtbank Den Haag is geïnteresseerd in het verder bekijken van de voorgestelde plannen, in het licht van de verbouwing die de rechtbank in de komende jaren zal ondergaan.   

De cursus Design of Justice: the juvenile court of the future is tot stand gekomen in samenwerking met de stichting Lawyers as Changemakers, Young in Prison en de Rechtbank Den Haag en met financiële steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Van der Mandele Stichting en het Kroese-Duijsters Fonds (LUF).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.