Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe Owada-wisselleerstoel in Leiden en Tokio

De universiteiten van Tokio en Leiden stellen samen een wisselleerstoel in die vernoemd is naar professor Hisashi Owada. De Owada-leerstoel is gericht op de interactie tussen internationaal recht en internationale betrekkingen in interdisciplinair perspectief. Dominique Moïsi, hoogleraar aan Kings College London, zal vanaf dit najaar als eerste deze leerstoel bekleden.

Hisashi Owada is een expert op het gebied van internationaal recht. Hij was rechter en voorzitter van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en hoogleraar Relations between Europe and Japan aan de Universiteit Leiden. Hij is nu gasthoogleraar aan de Universiteit van Tokio.

Zeer vereerd

Rector Hester Bijl van de Universiteit Leiden: ‘Wij zijn heel vereerd dat professor Owada zijn naam aan deze leerstoel wil verbinden, gezien zijn grote verdiensten voor de internationale betrekkingen en het internationaal recht, en zijn eerdere verbinding en bijdragen als wetenschapper aan onze universiteit.’

Verschuiving machtsverhoudingen

De leerstoel behelst de studie van de interactie tussen internationaal recht en internationale betrekkingen in interdisciplinair perspectief. De wereld ondergaat momenteel een belangrijk transformatieproces. We worden bovendien geconfronteerd met een pandemie die de machtsverhoudingen niet alleen binnen en tussen staten, maar ook op wereldschaal onder druk zet. We zien mondiaal belangrijke verschuivingen in die machtsverhoudingen. Wat betekent dit voor onze internationale orde? 

De hoogleraar op de Owada-wisselleerstoel zal de discussie en het debat stimuleren over deze mondiale vraagstukken die nauw verweven zijn met de praktijk van internationale betrekkingen in geopolitiek perspectief en met het internationaal recht. De leerstoel is ingesteld voor zes jaar, en zal jaarlijks worden bekleed door een toonaangevende wetenschapper op dit gebied. Het ene jaar aan de Universiteit Leiden, het andere jaar in Tokio.

Dominique Moïsi

Dominique Moïsi is eerste bekleder van de nieuwe Owada-leerstoel aan de Universiteit Leiden
Dominique Moïsi

De eerste geleerde die deze nieuwe leerstoel zal bekleden, is Dominique Moïsi. Moïsi studeerde aan Sciences Po Paris en Harvard University, en promoveerde aan de Sorbonne. Hij stichtte en leidde het Institut Français des Relations Internationales. Op dit moment is hij hoogleraar aan King’s College in London, eerder doceerde hij aan verschillende topuniversiteiten in Europa. Sinds 2016 is Moïsi ook als adviseur betrokken bij het Institut Montaigne, een denktank in Parijs.

Moïsi bekleedt de leerstoel gedurende het academisch jaar 2021-2022, vanuit de Universiteit Leiden. Rond elke oratie vanuit de Owada-leerstoel zal een seminar worden georganiseerd voor gevorderde studenten en promovendi uit Leiden en Japan. 

Owada-leerstoel

De leerstoel is in Leiden interfacultair belegd bij de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Governance and Global Affairs. Inhoudelijke leiding is in handen van Isabelle Duyvesteyn, hoogleraar International Studies en Global History. De Owadaleerstoel wordt gefinancierd met bijdragen van het LUF, het Leiden Asia Centre, de Ailion Foundation en Kikkoman Foods Europe B.V.

Interview met Hisashi Owada en Dominique Moïsi

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.