Universiteit Leiden

nl en

Susanne Deen coördinator Diversiteit & Inclusie bij Faculteit der Rechtsgeleerdheid en FGGA

Op 15 april 2021 begint Susanne Deen als coördinator Diversiteit & Inclusie voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en FGGA. Deze nieuwe functie is erop gericht om bij te dragen aan de vorming van een inclusieve gemeenschap waarbinnen alle studenten en medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en zich volop kunnen ontplooien, ongeacht gender, etniciteit, seksuele voorkeur of functiebeperking.

Susanne Deen

Beide faculteiten zijn afgelopen tijd druk bezig geweest met diversiteit en inclusie. Er zijn veel ideeën ontstaan om het algehele gevoel van inclusie te versterken en de diversiteit te vergroten. Denk hierbij aan de studentenpopulatie, de wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke staf, de facilitaire voorzieningen rondom het studeren en het wetenschappelijk onderzoek. 'Het is nu aan mij om al deze mooie plannen en ideeën uit te rollen binnen deze faculteiten', vertelt Susanne. 'Het eerste focuspunt is de studentenwerving. We streven ernaar beide faculteiten nog beter op de kaart zetten bij een breder publiek, oftewel meer positieve bekendheid en aantrekkelijkheid te creëren binnen een grotere, meer diverse poule, van middelbare scholen.'

Diversiteit en inclusie, en daarbij komend racisme en discriminatie, staan hoger op de maatschappelijke agenda dan een aantal jaar geleden. Nu is het moment dat we als samenleving aan deze problemen kunnen werken en we met elkaar naar een structurele oplossing kunnen zoeken, zegt Susanne. 'De Universiteit Leiden heeft ingezien dat je als (onderwijs)instantie een proactieve houding moet hebben wanneer je de mate van diversiteit wilt vergroten en dus een culturele verandering teweeg wilt brengen. Dit kost energie en tijd en daarom is mijn functie in het leven geroepen. Het uiteindelijke streven is dat er op elke faculteit een coördinator wordt aangesteld die lijntjes met elkaar verbindt en ontwikkelingen aanjaagt.'

Uitdagend en gevoelig

Susanne deed vorig jaar onderzoek naar het vergroten van de diversiteit en inclusie onder een groep van 1500 werknemers. 'Zo heb ik veel nuttige kennis en inzichten opgedaan omdat ik te maken kreeg met veel verschillende perspectieven en meningen. Het liet mij inzien dat diversiteit een ontzettend uitdagend maar ook gevoelig onderwerp is, waarbij het, wanneer je tot de kern komt, echt gaat schuren en er ook onderliggende problemen aan het licht komen.'

Naast deze ervaring heeft Susanne ook de ‘drive’ om het verschil te maken en mensen enthousiast te maken voor dit onderwerp. 'Juist misschien omdat ik een witte huidskleur heb en ik heb leren begrijpen dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen als het gaat om het vergroten van diversiteit. Veel mensen hebben onbewust vooroordelen. Wil je hier verandering in aanbrengen, dan moet je bij jezelf te rade gaan. De oplossing moet vanuit jezelf komen, want jij bent uiteindelijk degene die moet veranderen. Met mijn functie binnen de Universiteit Leiden hoop ik uiteindelijk een wij-gevoel te creëren, zodat iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, gender of huidskleur.'

Uiteindelijk hoopt ze dat haar functie niet voor altijd nodig is. 'Ik streef ernaar dat mijn rol op een gegeven moment kan verdwijnen omdat er vanuit de scholieren, studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden op een continue basis genoeg diversiteit wordt gecreëerd en dat dit als vanzelfsprekend wordt beschouwd binnen de gehele samenleving.'

Concrete stappen

Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Joanne van der Leun ziet uit naar de komst van Susanne. 'Werken aan diversiteit en inclusie is verbonden met alles wat we doen. Het is belangrijk veel mensen te betrekken. Susanne brengt niet alleen de inhoudelijke expertise mee, maar ook een achtergrond in de communicatie, daar zijn we erg blij mee. En doordat ze in twee faculteiten zal werken kunnen we ook van elkaar leren en ook op dit punt samen optrekken. Rechtsgeleerdheid wil een aantal concrete stappen zetten komend jaar waarbij we inclusie breed zullen opvatten. Het loopt van active bystander-cursussen tot goed kijken wat er nodig is voor studenten met een functiebeperking, tot eerlijke inschaling van mannen en vrouwen. En iedereen die wil bijdragen is van harte welkom.'

Erwin Muller, decaan van FGGA, sluit zich daarbij aan. 'FGGA is blij dat we samen met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid dit cruciale thema verder kunnen gaan aanpakken. Het is onderdeel van onze actieagenda diversiteit en inclusie, waarin we als faculteit proberen voor studenten en medewerkers een meer inclusief klimaat te realiseren en de diversiteit verder te doen toenemen. Het is prachtig om dat met een gezamenlijke coördinator te kunnen doen.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.