Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift: Is it One Nile? De complexiteit en diversiteit van de langste rivier ter wereld

Abeer Abazeed, promovendus aan het Institute of Security and Global Affairs, verdedigt op woensdag 21 april haar proefschrift. Vier vragen over haar promotie-onderzoek 'Is it One Nile? Civic engagement and hydropolitics in the Eastern Nile Basin’

Abeer Abazeed bezig met haar veldonderzoek

Hoe ben je als promovendus bij de Universiteit Leiden terecht gekomen?

'Ik ben afgestudeerd aan de afdeling politieke wetenschappen van de universiteit van Caïro, waar ik als assistent-docent werk. Mijn masterdiploma heb ik behaald aan de American University in Caïro in de specialisatie ontwikkelingsstudies. Ik ben student in Leiden geworden via mijn co-promotor professor Salih. Ik ontmoette hem in Caïro en vroeg hem feedback te geven op het eerste concept van mijn PhD-voorstel, voordat ik besloot bij welke universiteit ik zou solliciteren. Hij stelde voor om naar de Universiteit Leiden te komen onder de supervisie van Professor Hosli en hemzelf. Sindsdien begeleiden Prof. Hosli en Prof. Salih mij bij het verbeteren van mijn onderzoek en veldwerkresultaten.’

Je onderzoek behandelt de rol van het maatschappelijk middenveld in de hydropolitiek in het oostelijke stroomgebied van de Nijl. Waarom dit onderwerp?

‘Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat de Egyptische Revolutie van 2011 het burgeractivisme heeft aangemoedigd en als gevolg daarvan hebben verschillende actoren uit het maatschappelijk middenveld transnationale activiteiten ondernomen om de samenwerking in de Nijl te stimuleren. Dergelijk maatschappelijk activisme was uniek, omdat de heersende analyse van de hydropolitiek de nadruk legt op juridische dimensies, bijvoorbeeld internationale waterwetgeving en verdragen, of alleen op de relaties tussen de staten. Ik ben gefascineerd door de Nijl, omdat het de langste rivier ter wereld is die wordt gedeeld door 11 landen en veel gemeenschappen. Dus de langste rivier brengt diverse en rijke verhalen met zich mee, niet één (één rivier) of elf (aantal landen) verhalen.’  

Wat is de belangrijkste conclusie?

‘De belangrijkste conclusie is dat de Nijl complex en divers is. Daarom is het van cruciaal belang dat ontwikkelingsplannen en -beleid, wie ze ook ontwerpt en uitvoert, bijvoorbeeld regeringen, NGO's, donoren, inclusief zijn en rekening houden met de diversiteit en ecologie ervan.’

Hoe lang heeft het onderzoek en het hele proefschrift geduurd en wat verwacht je woensdag tijdens je verdediging?

'Ik ben in 2017 begonnen met het onderzoek. Het veldwerk begon in oktober 2017 en eindigde in 2018. Ik heb het gedaan in Ethiopië, Soedan, Oeganda en Egypte. In het veld was ik onder de indruk van het aantal maatschappelijke actoren en hun Nijl-gerelateerde activiteiten. Ik zag hoe mensen directe verbindingen hebben met de Nijl. Door het veldwerk bezocht ik ook voor het eerst de twee belangrijkste bronnen van de Nijl: Het Victoriameer in Uganda en de watervallen van de Nijl (Tis Abay) in de stad Bahir Dar in Ethiopië. Ik verwacht een brede discussie met de examencommissie, want die is vrij groot, 7 leden, en ze hebben diverse achtergronden. Ik kijk ernaar uit om hun feedback en commentaar te krijgen. Na mijn verdediging ga ik terug naar huis, naar Cairo. De onzekerheid van de pandemie heeft me een jaar weggehouden van mijn familie, om het schrijfwerk af te maken en om aanwezig te zijn op het moment van de verdediging. Ik ga weer werken aan de Universiteit van Caïro en ik ben van plan om me te richten op het omzetten van mijn proefschrift in een publicatie.’

Meer informatie over het onderzoek lees je hier

Op deze pagina kan je via een live videostream de verdediging volgen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.