Universiteit Leiden

nl en

Haags project pakt lerarentekort en ongelijkheid aan

Een Haags project pakt zowel het lerarentekort als de sociaal-economische ongelijkheid in het basisonderwijs aan. Tegelijkertijd wil het scholen helpen de uitdagingen van de Covid-19-pandemie in Nederland het hoofd te bieden. Studenten uit het hoger onderwijs en leerkrachten uit het basisonderwijs slaan de handen ineen om dit te realiseren.

Het eerste jaar

Het ambitieuze plan valt binnen het project Studenten voor Educatie (SvE), het hoofdprogramma van Het Open Leerplein. Het initiatief is een onderdeel van het Open Science Hub-project van de Universiteit Leiden en is een samenwerking met Gemeente Den Haag, Stichting brede buurtschool en de Haagse basisschoolbesturen SCOH, Lucas onderwijs en DHS. 

Met 20 Haagse basisscholen en 32 studenten uit het hoger onderwijs is SvE momenteel bezig aan zijn eerste activiteiten jaar in Den Haag. 'Het doel is om ten minste 26 scholen en 43 studenten te bereiken', zegt Sanne van Gammeren, programmacoördinator van Het Open Leerplein.

Students schieten te hulp

De helpende studenten komen uit een groot aantal kennisgebieden. Ze ondersteunen kinderen uit het primair onderwijs bij hun dagelijkse leerbehoeften, zoals lezen, spellen en rekenen. 

Deelnemende studenten krijgen een opleiding over didactiek, pedagogiek en methoden voor monitoring en evaluatie. ‘Een van de doelstellingen,’ aldus de coördinator, ‘is de universiteitsstudenten meer te verinden met het dagelijkse leven op de basisscholen, zodat zij onderwijs kunnen zien als een potentieel carrièrepad.’

Win-win

Voor Rebecca Salcedo van OCW Stad en bestuur Den Haag is het programma een win-winsituatie: ‘Docenten krijgen hulp, studenten hebben een baan en kinderen hebben extra fysieke of online hulp bij hun onderwijsactiviteiten.’

Maatwerk per school

De behoeften van de scholen en de leerkrachten waren doorslaggevend bij de planning. Door de pandemie was het voor veel leerkrachten moeilijk om aan sommige behoeften van de leerlingen tegemoet te komen. Het volgen van de dagelijkse activiteiten is voor sommige kinderen bijzonder moeilijk als gevolg van sociaal-economische omstandigheden of door moeilijkheden als gevolg van Covid-19. 

‘Het uiteindelijke doel van het project is om de kwaliteit van onderwijs voor ieder kind te garanderen,’ zegt Maria Vicente, projectmanager van het Open Science Hub Network. ‘Het Open Leerplein moet hierbij optreden als een makelaar die de omstandigheden en netwerken creëert om dit te laten gebeuren. Daarvoor is het belangrijk om te luisteren naar de behoeften van scholen.’

Pilot

Van mei tot en met december 2020 heeft Studenten voor Educatie een pilot gedraaid. De gemeente Den Haag, de Haagse Basisschoolbesturen en Stichting Brede Buurtschool (SBB) werkten samen om vier basisscholen bij de pilot te betrekken: Helen Parkhurst, Dr. J.A. Gerth van Wijkschool, De Hoogstratenschool en De Springbok. Studenten van de Universiteit Leiden, Haagse Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen werkten hierbij als hulp op de scholen.

Nieuwe perspectieven

Maíra Bolders, die momenteel een master Sociale Wetenschappen volgt om docent in het voortgezet onderwijs te worden, is een van de deelnemende studenten aan het programma van Universiteit Leiden. Ze hielp kinderen van groep 3 tot en met 5 op basisschool De Springbok, waar ze nu docent in opleiding is.

Bolders zegt dat het programma haar een diepere kijk op onderwijs heeft gegeven. ‘Leraar zijn is hard werken! Het is onvoorstelbaar welke verantwoordelijkheden leerkrachten tegenwoordig hebben. Ik heb bewondering voor de leerkrachten in het basisonderwijs - in een klas met veel kinderen heeft elk kind zijn eigen behoeften en het is moeilijk om aan al die behoeften te voldoen.’

Voordelen

Ook leerkrachten en leerlingen van de lagere school, die eveneens een centrale rol spelen in het programma, kunnen baat hebben bij de activiteiten. Irina Colpa, leerkracht op dezelfde school, is van mening dat de kinderen baat hebben bij de extra lees- en rekenactiviteiten die SvE biedt.

‘Dit project slaat twee vliegen in één klap’, zegt ze. ‘Het is een leuke baan voor universiteitsstudenten en een extra steuntje in de rug voor onze leerlingen. Met het huidige personeelstekort in het onderwijs is dit een heel leuk en passend project.’

Toekomst

Volgens Van Gammeren is de volgende stap van Studenten voor Educatie het waarborgen van de duurzaamheid van het programma. Het wordt momenteel gefinancierd door het Horizon 2020 Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Unie en het Sociaal Economisch Herstelplan van de Gemeente Den Haag - en door de Universiteit Leiden, met haar coördinatie.

Rebecca Salcedo zegt dat de inspanningen in volle gang zijn. 'De gemeente kan dit jaar en het volgende jaar 26 scholen financieren. Het idee is dat schoolbesturen de scholen kiezen en financieren waarvan zij denken dat ze het meest van het programma zullen profiteren, om het tot in de nabije toekomst uit te breiden.

De Open Science Hub en Het Open Leerplein worden gecoördineerd door de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.

> Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.