Universiteit Leiden

nl en

Studentenkabinet presenteert ‘regeerakkoord’

Het Studentenkabinet, een schaduwkabinet met daarin studenten van Nederlandse universiteiten, heeft zijn eerste ‘regeerakkoord’ gepresenteerd. Leids studente Zeineb Romdhane pleit als Minister van de Nieuwe Democratie voor ‘verwerking van inclusie in de basis van onze democratie’.

In ‘Klaar voor de Toekomst’, het regeerakkoord van het eerste Studentenkabinet, ontvouwen veertien ministers hun plannen op het gebied van onder meer landbouw, de rechtstaat en de gezondheidszorg. In basis stelt het Studentenkabinet aan de politiek voor om wetenschap en onderwijs meer te betrekken bij het nemen van belangrijke beslissingen, die ‘verder kijken dan één regeringstermijn’. Zo stelt Nikki Snels, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tilburg University), voor om een transitiefonds op te richten dat de overstap naar een nieuwe baan en passend werk gemakkelijk maakt voor iedereen in een flexibele arbeidsmarkt. Als Minister Nieuwe Deltawerken wil Machiel van der Wal (TU Delft) investeren in onderzoek en innovaties van fysieke en digitale infrastructuren om de energietransitie te faciliteren.

Zeineb Romdhane overhandigt het 'regeerakkoord' aan rector magnificus Hester Bijl.
Zeineb Romdhane overhandigt het 'regeerakkoord' aan rector magnificus Hester Bijl.

Meer burgers betrekken

Namens de Universiteit Leiden zit Zeineb Romdhane, student Middle Eastern Studies, in het kabinet als Minister van Nieuwe Democratie. Zij concentreert zich op een betere vertegenwoordiging van alle Nederlandse bevolkingsgroepen in onze democratie. In het akkoord schrijft ze onder meer: ‘Er is meer onderzoek nodig dat inzicht geeft in de ervaringen en politieke perspectieven van ondervertegenwoordigde groepen Nederlanders. Onderzoek biedt handvaten om grotere diversiteit van burgers te betrekken in toekomstige politieke bijeenkomsten. Als we kijken naar huidige onderzoeken betreffende politiek en democratie en de ervaring van het Nederlandse volk, zijn onder andere Nederlanders met een  niet-Westerse migratieachtergrond ondervertegenwoordigd. Hoewel deze tekortkoming wordt erkend in verscheidene bestaande studies, vindt vervolgonderzoek nauwelijks plaats en blijft het onduidelijk welke concrete stappen er gezet moeten worden.’

Het volledige regeerakkoord van Het Studentenkabinet is hier te lezen. En lees ook ons interview met Zeineb Romdhane.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.