Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden steunt actie voor een Normaal Academisch Peil

De Universiteit Leiden roept haar medewerkers en studenten op om op dinsdag 6 april mee te doen aan de landelijke actiedag – de ‘alarmdag’ – voor een Normaal Academisch Peil. Bestuurders, medewerkers en studenten van 14 universiteiten luiden de noodklok en vragen het Kabinet structureel 1,1 miljard euro te investeren in het academisch onderwijs en onderzoek.

De Nederlandse universiteiten staan door structurele onderfinanciering onder grote druk. Al jaren neemt het aantal studenten toe, terwijl de financiering per student afneemt. Ook de financiering van onderzoek groeit al jaren niet mee met het stijgend aantal studenten. Die (onder)financiering van onderzoek heeft ook effect op de kwaliteit van onderwijs, omdat onderzoek en onderwijs sterk met elkaar verweven zijn op de universiteiten.

Claim van 1,1 miljard

Daarom roepen de studenten, bestuurders en medewerkers van alle 14 universiteiten op dinsdag 6 april het nieuwe kabinet op om structureel 1,1 miljard extra te investeren. Alleen daarmee krijgen we het wetenschappelijk onderwijs in Nederland weer op Normaal Academisch Peil. Deze claim wordt onderbouwd door een onafhankelijk rapport opgesteld door consultants van PricewaterhouseCoopers in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Brede steun

De actie wordt breed gesteund, niet alleen door de (besturen van de) universiteiten en door de Vereniging van Universiteiten (VSNU), maar ook door WOinActie en de vakbonden FNV, CNV en AOb, de studentenbonden LSVb en ISO, de Jonge Akademie van de KNAW en postdocnl.

Hoogleraren in toga protesteren met snorkels en zwemvliezen omdat 'het water hen tot de lippen staat'.

Laat je geluid horen

‘Het is erg belangrijk om ons geluid nu te laten horen: we roepen alle medewerkers en studenten daartoe op,’ zegt Claire Weeda, Leids universitair docent en actief in WOinActie. ‘Er wordt al jaren flink bezuinigd op de universiteiten en de werkdruk is te hoog. Het niveau van het onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse universiteiten is nu nog hoog. Laten wij ervoor zorgen dat het zo blijft. Dat is nodig om de complexe vraagstukken waar de Nederlandse samenleving voor staat goed het hoofd te kunnen blijven bieden.’

Manifest

Op 6 april zijn er landelijk (coronaproof!) acties, bij de universiteiten zelf en in Den Haag waar onder meer een manifest wordt aangeboden aan demissionair minister Ingrid van Engelshoven. De Universiteit Leiden roept al haar medewerkers en studenten op om mee te doen aan deze actie op 6 april, door bijvoorbeeld nu een steunbetuiging in je e-mailhandtekening te zetten (zie kader), een speciale foto-achtergrond bij online vergaderingen te plaatsen en mee te twitteren (#normaalacademischpeil en #NAP). Meer informatie in de toolkit op www.normaalacademischpeil.nl

Steunbetuiging

Ik kom in actie voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Door onderfinanciering staat het water onze docenten, studenten en onderwijsprofessionals aan de lippen. Het is hoogste tijd de financiering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek terug te brengen naar een Normaal Academisch Peil. Ga naar www.normaalacademischpeil.nl en doe ook mee!’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.