Universiteit Leiden

nl en

Koninklijke onderscheiding voor oud-rector magnificus Carel Stolker

Carel Stolker, oud-rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden, is vanwege zijn verdiensten voor stad en universiteit benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Henri Lenferink overhandigde hem de koninklijke onderscheiding op de dies natalis op 8 februari 2021.

De Universiteit Leiden maakte onder Stolkers leiding een sterke groei en bloei door. De universiteit zette steeds meer in op samenwerking en soms had Stolker zelfs de hand in de inhoud, zoals bij het universiteitsbrede wetenschapsprogramma Artificial Intelligence (AI) ofwel kunstmatige intelligentie. Stolker had ook een groot hart voor de studenten, zeker in deze coronatijd, en toen dat nog kon, ontmoette hij hen vaak, formeel en informeel. De studenten hadden, op hun beurt, een warm hart voor hem. Hierna een compilatie uit de steunbetuigingen voor de koninklijke onderscheiding.

Twitteren over samenwerking

Stolker stond pal voor de vrijheid van meningsuiting en een open debatcultuur bij de universiteit. En hij was een onvermoeibaar pleitbezorger voor gelijke kansen voor vrouwen in de academische wereld. Hij was een prominente stem van universitair Nederland op Twitter en had bij zijn aftreden meer dan 7.000 volgers. Het instituut CWTS van de Faculteit Sociale Wetenschappen, gespecialiseerd in data over wetenschapsbeoefening, analyseerde Stolkers tweets en concludeerde dat samenwerking het onderwerp was waar hij het vaakst over twitterde. Daarnaast toonde Stolker op social media zijn onuitputtelijke liefde voor Leiden. Hij vond dat de universiteit meer betrokken moest zijn bij de stad en zette zich vol in om de universiteit een zichtbare rol te geven bij de viering van het Leidens Ontzet, onder meer door deelname aan de optocht.

Carel Stolker benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Universiteit als partner

Stolkers sterk ontwikkelde relatie met de gemeente Leiden kwam vanuit de overtuiging dat stad en universiteit niet zonder elkaar kunnen en elkaar dienen te versterken. In regionaal verband was er de strategische samenwerking met de TU Delft, de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de twee medische centra in LDE-universities. Achter diverse LDE-initiatieven op het gebied van onderwijs en onderzoek, was Stolker de drijvende kracht en hij maakte zich sterk voor Leiden Bioscience Park. Stolker was ook belangrijk voor de samenwerking tussen de Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, LUMC, Naturalis Biodiversity Center en de gemeente Leiden in het samenwerkingsverband Leiden Kennisstad. Last but not least was Stolker medeverantwoordelijk voor het opnieuw vormgeven van het concept European City of Science waarvoor in 2022 duizenden wetenschappers naar Leiden komen; Leiden is de eerste stad in Nederland die de titel mag dragen.

Inspiratiebron

Stolker heeft zich op buitengewone wijze verdienstelijk gemaakt, niet alleen voor de Universiteit Leiden of voor de juridische faculteit waar zijn wortels liggen, maar voor de wetenschapsbeoefening in het algemeen. Tot ver buiten de landsgrenzen heeft hij collega’s geïnspireerd. Stolker is een universitair bestuurder van het allerhoogste niveau, die een heldere visie op de wetenschap weet te koppelen aan een grote persoonlijke warmte en betrokkenheid.

Bron: persbericht Gemeente Leiden
Fotografie: Monique Shaw
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.