Universiteit Leiden

nl en

Hernieuwd promotiereglement en richtlijn promotietrajecten

Begin deze maand zijn het promotieregelement en de richtlijnen promotietrajecten hernieuwd. De belangrijkste wijzigingen vind je hieronder.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor het promotieregelement.

  • De secretaris van de promotiecommissie hoeft niet langer uit de eigen faculteit afkomstig te zijn (wel van de UL, art 22 lid 1)
  • De promotiecommissie telt tenminste ‘vier of vijf’ leden (i.p.v. "drie", art 22 lid 1)  
  • Het oordeel ‘toelaatbaar’ wordt door leden van de promotiecommissie voortaan zonder voorbehoud gegeven. Zij kunnen bij het oordeel ‘toelaatbaar’ wel suggesties voor aanpassing van het proefschrift doen. (art 23 lid 2)

Voor de richtlijn zijn dit de voornaamste veranderingen: 

  1. De richtlijn geldt nu ook (ten dele) voor buitenpromovendi;
  2. In de richtlijn (en het promotiereglement) is toegevoegd dat Graduate Schools eisen kunnen stellen aan de opleiding voordat zij een promovendus tot de verdediging toelaten.

Zie hier ook een korte video met uitleg gegeven over het nieuwe promotiereglement en de richtlijn promotietrajecten. Het nieuwe regelement en de richtlijnen zijn te vinden op de website van de Graduate School Humanities.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.