Universiteit Leiden

nl en

StoryComp

Story telling competenties voor volwasseneneducatie in volwassenen educatie en inburgeringsonderwijs

Project Nummer: 2020-1-DE02-KA204-007574
Duur van het project: 01.11.2020 – 31.10.2022

Projectpartners: 

  • Centrum voor Volwassenenonderwijs in Leipzig, Duitsland (coördinator)
  • Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH, Duitsland
  • CVO VOLT, België
  • Die Wiener Volkshochschulen, Oostenrijk
  • Fabula Storytelling, Zweden
  • LU Jesenice, Slovenië
  • PLATO, Nederland
  • Solidarity tracks, Frankrijk

Blended learning-aanpak

In het project StoryComp ontwikkelen we een uitgebreide blended learning-aanpak met als doel het systematisch beschrijven van storytelling als methode in twee domeinen van het volwassenenonderwijs: basiseducaties en burgerschapseducatie.
Storytelling is een van de oudste vormen van onderwijs: Door middel van verhalen hebben mensen altijd hun ervaringen, observaties, inzichten, culturele overtuigingen, tradities, geschiedenis gedeeld. Wat heel normaal en onderhoudend is rond het kampvuur, wordt nog veel te weinig gebruikt in de volwasseneneducatie. We weten niet alleen uit alledaagse ervaringen, maar ook uit wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld door de neurobioloog Gerald Hüther, hoe belangrijk emoties zijn voor de herinnering: “Alles wat onder de huid komt, wordt  beter opgeslagen" (https://www.newsaktuell.de/blog/was-geschichten-im-gehirn-bewirken/). Maar dit is niet de enige reden waarom inhoud, die via verhalen wordt overgebracht, gemakkelijker te onthouden is. Pure informatie kan slechts in beperkte mate worden onthouden, maar als je het in een verhaal verpakt, geeft het veel aanknopingspunten in het geheugen.

1. Methodologisch kader

Een kader als basis voor het StoryComp-concept, gericht op het ontwikkelen van competenties van  volwassen in de basiseducatie en inburgeringsonderwijs. Doel is het bieden van een opleidingsaanbod voor volwasseneneducatie op het gebied van storytelling.

2. Online cursus en platform

Een online cursus en de nodige middelen om storytelling te kunnen toepassen in de praktijk (Een verzameling van geschikte verhalen, video tutorials over technieken en methoden, instructies voor storytelling workshops, etc.). Een platform zal ook de mogelijkheid bieden om een virtuele storytelling community op te zetten, waarbinnen volwassenen opleiders kunnen netwerken met elkaar, ervaringen kunnen delen en kunnen discussiëren

3. Richtlijnen voor storytelling workshops met opleiders uit de volwassenen educatie

​​​​​Een praktijkgerichte, modulaire en dus direct en flexibel toepasbare instructie met als doel opleiders te motiveren om samen met collega's in workshops hun vertelvaardigheden te oefenen en te verbeteren.
Alle producten van het project zullen vrij toegankelijk en beschikbaar zijn op het StoryComp platform. De doelgroepen van het project zijn:

  • opleiders in de volwasseneneducatie op het gebied van basiseducatie en inburgering.
  • Daarnaast richt het project zich op mensen die verantwoordelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van onderwijsconcepten voor nascholing van opleiders in de volwasseneneducatie.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.