Universiteit Leiden

nl en

Heijmans Utiliteit gaat nieuwbouw Science Campus Fase 2A uitvoeren

Heijmans Utiliteit zal de tweede bouwfase van het Gorlaeus Gebouw van de Universiteit Leiden gaan uitvoeren. In deze fase wordt de bestaande nieuwbouw van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen onder andere uitgebreid met laboratoria en practicumruimtes, een nieuwe bibliotheek, een grote hoeveelheid onderwijs- en studiefaciliteiten en er komt een centrale hoofdentree.

In de komende jaren wordt het bestaande Gorlaeus Gebouw verder uitgebreid tot een duurzame, toekomstbestendige en moderne werkomgeving voor studenten en medewerkers. Voor de laboratoriuminrichting is het bedrijf S+B Rotterdam geselecteerd. De oplevering staat gepland in 2023.

Het Gorlaeus Gebouw wordt een hightech omgeving met state of the art onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten die internationale wetenschappers en studenten aantrekt. Het gebouw moet tevens duurzaam en flexibel worden, en aanpasbaar aan de eisen en wensen van de toekomst.

De nieuwbouw voor de faculteit is verdeeld in drie fasen. De eerste fase van het nieuwe gebouw is in 2016 afgerond en in gebruik genomen. Tot en met 2023 wordt gewerkt aan fase 2A, waarna het gebouw grenst aan het nog te realiseren Campusplein. Na fase 2A (30.500 m2 bvo) wordt in fase 2B een extra vleugel toegevoegd waarna het complex een oppervlakte beslaat van bijna 100.000 m2.

Betrokken partijen

Onderstaande partijen zijn als ontwerpers bij fase 2A betrokken:

- Architect :                        INBO|JHK Samenwerkende Architecten;
- Constructeur:                 Pieters Bouwtechniek;
- Installatieadviseur:      Ingenieursbureau ABT

Zowel de Universiteit Leiden als de partijen Heijmans Utiliteit en S+B Rotterdam zijn erg tevreden over de gelopen aanbestedingsprocedure en zien gezamenlijk uit naar de samenwerking de komende jaren.

Beeld: ©West 8

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.