Universiteit Leiden

nl en

Ontwikkeling nieuw Facultair Strategisch Plan

Eind oktober is het startschot voor de ontwikkeling van het nieuwe Facultaire Strategische plan 2021 – 2026 gegeven door de Regiegroep onder leiding van de decaan Mark Rutgers. Hoe gaat dit in zijn werk?

Het huidige Strategische Plan van onze faculteit loopt namelijk volgend jaar af. Bij de vorming van dit plan willen we zoveel mogelijk mensen uit onze organisatie en partners van buiten de faculteit raadplegen.

De Regiegroep neemt de leiding

Het proces om te komen tot het strategisch plan staat onder verantwoordelijkheid van het Faculteitsbestuur. De dagelijkse voortgang wordt toevertrouwd aan een Regiegroep Strategisch Plan. De Regiegroep bestaat uit drie bestuurders/wetenschappers en drie ondersteuners. In de Regiegroep hebben Mark Rutgers (decaan en voorzitter Regiegroep), Sybille Lammes (hoogleraar Nieuwe media en digitale cultuur en Wetenschappelijk Directeur LUCAS) en Giles Scott-Smith, Opleidingsvoorzitter en Bijzonder hoogleraar Geschiedenis) zitting. Zij worden inhoudelijk en organisatorisch ondersteund vanuit de afdeling BBO (Iris Rahusen en Tim Lamers) en C&M (Carin Gelpke).

Waarom een strategisch plan?

Het Facultaire Strategische plan (FSP) geeft ons:

  • richting voor beleidskeuzes in de komende jaren
  • de gelegenheid elkaar te inspireren
  • aanleiding om bestaande processen toekomstbestendig te maken
  • een gezamenlijk doel en agenda

Mark Rutgers vult aan: ‘Het FSP dient als kompas voor onze toekomst. Het is belangrijk goed voorwerk te doen met elkaar en zo een breed draagvlak te creëren. Een pakkende en realistische visie met een goed uitvoeringsplan is het streven.' 

Hoe komt het plan tot stand?

Het Facultair Strategisch Plan krijgt vorm door gesprekken met studenten, medewerkers en onze partners. Er worden werkgroepen ingesteld en (online) bijeenkomsten georganiseerd. We gaan ook in gesprek met partners uit onze omgeving. In interviews vragen we hen naar hun beeld en verwachtingen van onze faculteit en welke kansen zij voor ons zien.

In 2021 bepalen we met elkaar wat de belangrijke thema’s en ambities voor de komende jaren zijn. De uitkomsten hiervan vormen de bouwstenen voor het nieuwe Facultaire Strategisch Plan. ‘We vinden het belangrijk dat de organisatie voldoende gelegenheid krijgt om mee te denken. Het moet tenslotte een plan voor de toekomst voor en van ons allemaal zijn,’ zegt Giles Scott-Smith.

En natuurlijk zorgen we ervoor dat ons plan binnen de kaders van strategie van de universiteit past. Het universitaire strategische plan is ook nog in ontwikkeling.

Een gedeelde missie en visie is het begin

De ontwikkeling van een nieuw Facultair Strategisch Plan biedt de kans ook een breed gedragen missie en visie op te stellen. Eind 2020 wordt de organisatie via de verschillende gremia bevraagd naar wat voor hen de noodzakelijke elementen voor onze missie en visie zijn. Voor een goed begrip: een missie zegt iets over onze identiteit, het gaat over waar we voor staan. De visie zegt waar we voor gaan. Sybille Lammes: ‘Onze visie moet scherpte en diepte hebben. Dat hoeft niet te betekenen dat we onze diversiteit verliezen, maar wel dat we de krachten moeten bundelen.’
De missie en visie zal een basis zijn voor de verdere ontwikkeling van het FSP.

Lees meer over het Facultair Strategisch Plan

Ga naar de informatiepagina

Heb je vragen over het proces? Neem contact op via FSP@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.