Universiteit Leiden

nl en

University Rebellion vraagt aandacht voor duurzaamheid

Vertel de waarheid over duurzaamheid, word klimaatneutraal in 2025 en zorg voor de democratisering van de universiteit. Dat zijn in het kort de eisen van University Rebellion, een onderdeel van actiegroep Extinction Rebellion. Op 19 november lichtten ze hun eisen toe, en brachten een bezoek aan alle universiteiten, waaronder de Universiteit Leiden.

In het Academiegebouw nam rector Carel Stolker de petitie in ontvangst uit handen van twee Leidse studenten, Thirza van ‘t Rood (Archeologie) en Pia Linden (Psychologie). Hij ging met hen in gesprek over de mogelijkheden die de universiteit heeft om duurzaam te zijn en te handelen. Stolker: ‘We zetten stappen, maar ik kan me voorstellen dat jullie vinden dat het niet snel genoeg gaat.’

Voorbeeldfunctie

De studenten vinden dat de universiteit een belangrijke voorbeeldfunctie heeft als het om duurzaamheid gaat. Thirza van ‘t Rood: ‘Er gebeuren wel dingen, we zien dat ook, maar het kan nog veel meer zijn. Zo kunnen jullie een compleet veganistisch aanbod in kantines realiseren. We denken dat veel medewerkers en studenten daar geen moeite mee hebben. We vinden dat de universiteit haar rol moet pakken, want dat straalt af op de hele gemeenschap, en op de steden Leiden en Den Haag en zelfs op het hele land. Zo zullen andere mensen en universiteiten dit goede voorbeeld vanzelf gaan navolgen.’

Keeping the planet liveable

Volgens Stolker moet er zeker meer gebeuren, maar zijn de tijden ook al wel veranderd. ‘Toen ik aantrad als rector, werd er nog nauwelijks gepraat over duurzaamheid. Nu praten we hier dagelijks over, en ondernemen we veel concrete stappen. Een mooi voorbeeld vind ik het onderzoeksprogramma ‘De aarde leefbaar houden’, waarin onze wetenschappers vanuit diverse disciplines onderzoek doen naar dit thema. Ook denken we momenteel na over het vele reizen dat onderzoekers normaal gesproken doen: is dat eigenlijk wel nodig? Dat is bijvangst van de pandemie waar we in zitten.’

Kom met ideeën en praat mee

‘En zo gebeurt er nog veel meer maar we zijn een grote universiteit, met meer dan 30.000 studenten en vele duizenden medewerkers, dus het is lastig om een hele snelle verandering te realiseren. Zeker met al die oude gebouwen. Gelukkig hebben we actieve studenten die met ons meedenken in het Green Office, LUGO. Als jullie vinden dat het sneller kan of anders moet – kom met ideeën en praat met de studenten van LUGO.’

Milieuplan

De universiteit heeft sinds 2015 een milieubeleidsplan. Programmamanager Daphne van den Berg is verantwoordelijk voor de uitvoering. Er zijn inmiddels 32 van de 37 doelstellingen gerealiseerd. Zo is de CO2-footprint van de universiteit inmiddels gehalveerd. Jaarlijks legt de universiteit hierover verantwoording af in een Duurzaamheidsjaarverslag. Op dit moment werken medewerkers en studenten van de universiteit aan de ontwikkeling van een nieuwe duurzaamheidsvisie. Ook zet de universiteit in op duurzame nieuwbouw, renovatie en sloop van haar gebouwen.

Breder agenderen

De rector nam aan het slot van het gesprek de petitie in ontvangst en bedankte de studenten hartelijk voor hun inbreng. Stolker beloofde de noodzaak van het thema duurzaamheid, en specifiek meer duurzame onderwijscurricula, onder de aandacht te brengen van de decanen van de faculteiten en het thema ook in breder (VSNU-)verband te blijven agenderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.