Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek naar de gegrondheid van beschuldigingen van antisemitisme

De afgelopen week hebben het college van bestuur van de Universiteit Leiden signalen bereikt over beschuldigingen van antisemitisme binnen een afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

De beschuldigingen hebben tot grote onrust geleid in de faculteit en de bredere universiteit. Het college van bestuur neemt de beschuldigingen serieus omdat ze, indien juist, overduidelijk in strijd zouden zijn met de waarden waar de Universiteit Leiden voor staat. Het college laat daarom onderzoeken of deze beschuldigingen gegrond zijn.

Daartoe stelt het college een externe onderzoekscommissie samen met de opdracht hiernaar onderzoek te doen en naar de wijze waarop hiermee is omgegaan binnen deze afdeling.

Het onderzoek wordt op zo kort mogelijke termijn gestart. Het college van bestuur houdt de mogelijkheid open dat de bevindingen van het onderzoek aanleiding vormen voor vervolgonderzoek.

In afwachting van de resultaten van het onderzoek zullen alle betrokkenen zich onthouden van communicatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.