Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe sectorbeelden voor bètawetenschappen

Veranderingen in ons klimaat, de achteruitgang van biodiversiteit, de ontwikkeling van vaccins tegen nieuwe infectieziekten en de vraag of wij de enigen zijn in het heelal: het zijn slechts enkele voorbeelden van de grote uitdagingen waarmee onze huidige maatschappij wordt geconfronteerd. Maar welke wetenschappelijke keuzes zijn nodig om deze uitdagingen aan te pakken?

De vier wetenschappelijke sectoren Aard- en Milieuwetenschappen, Astronomie, Biologie en Farmaceutische Wetenschappen willen een essentiële bijdrage leveren aan het oplossen van deze en andere belangrijke maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. Daarom hebben ze op 7 november hun sectorbeelden gepubliceerd in het gezamenlijke document: Voor een sterker fundament.  Op 17 december is dit document officieel overhandigd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Versterking sectoren nodig

De sectorbeelden schetsen een aantal grote uitdagingen waar onze huidige maatschappij mee geconfronteerd wordt en welke keuzes er nodig zijn om deze aan te pakken. Deze uitdagingen, en de noodzaak om ze wetenschappelijk aan te pakken, maken een versterking van de vier sectoren nodig. Op initiatief van de gezamenlijke bètadecanen is daarom in iedere sector een jaar lang hard gewerkt door academici van alle betrokken Nederlandse universiteiten, met input vanuit NWO/KNAW-onderzoeksinstituten en allerlei maatschappelijke partners.

Multi-, inter- & transdisciplinariteit

De sectorbeelden moeten bijdragen aan de sturing van wetenschapsbeleid en de noodzakelijke financiële middelen om de uitdagingen aan te pakken, zeker ook op nationaal politiek niveau. De vier sectoren schetsen ieder langs welke lijnen zij zich willen ontwikkelen. Daarbinnen zijn de belangrijkste aandachtsgebieden voor alle sectoren hetzelfde. Zo is er overal een focus op systeem-aanpak, multi-, inter- & transdisciplinariteit, data science, contact met de samenleving, onderzoeksfaciliteiten & -infrastructuur en de student/staf-ratio. Ook pleiten de schrijvers voor het uitwerken van de beelden tot volwaardige sectorplannen, een aanpak die in het verleden voor andere sectoren succesvol was.

bron: Universiteit Utrecht

Trekkers van de vier sectoren zijn Appy Sluijs (Universiteit Utrecht, voor de Aard- en Milieuwetenschappen), Amina Helmi (Rijksuniversiteit Groningen, voor de Astronomie), Rens Voesenek (Universiteit Utrecht, voor de Biologie) en Roos Masereeuw (Universiteit Utrecht, voor de Farmaceutische wetenschappen).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.