Universiteit Leiden

nl en

‘Er is geen beter moment om EUniWell te lanceren’

Op 17 november is de Europese wetenschap een mooi samenwerkingsverband rijker. Op die dag vindt de officiële presentatie plaats van EUniWell, de ‘Europese Universiteit voor Welzijn’. Daarin werkt de Universiteit Leiden samen op het gebied van welzijnsvraagstukken met zes andere universiteiten. Leidse wetenschappers vertellen wat het samenwerkingsverband hen oplevert. Studenten kunnen ook profiteren.

Joachim Koops (hoogleraar Security Studies) is op 17 november panellid tijdens de officiële presentatie van EUniWell

Wat is volgens u de waarde van EUniWell voor de maatschappij en de universiteit?
‘EUniWell is een innovatief, interdisciplinair en uniek project, met als doel om de eerste Europese Universiteit voor Welzijn te worden. Het brengt de medische wetenschap samen met sociale wetenschappen, rechtsgeleerdheid, bedrijfskunde en geesteswetenschappen om dieper te duiken in het welzijn van het individu en de maatschappij. Maar ook het welzijn zelf wordt verbreed, waarbij wordt gekeken van fysieke gezondheid tot veiligheid en van mensenrechten tot het recht op een schone leefomgeving. Tot slot: de coronacrisis heeft veel invloed op het individu en de maatschappij om hem of haar heen. Er is dus geen beter moment om EUniWell te lanceren!’

Wat kunnen collega’s en studenten aan EUniWell hebben?
‘EUniWell brengt zeven universiteiten samen die elkaar aanvullen: Leiden, Keulen, Florence, Birmingham, Nantes, Semmelweis (Hongarije) en Linnaeus (Zweden). Dit initiatief biedt talloze mogelijkheden aan studenten om betrokken te raken en te profiteren van uitwisselingen en onderwijs. Studenten en medewerkers kunnen bovendien profiteren van seed funds voor gezamenlijke projecten. Zo werken we samen aan een volstrekt nieuw Europees onderzoeks- en onderwijsmodel.’

Volg de aftrap van EUniWell

Iedereen, ook studenten, kan de aftrap van EUniWell vanaf 10:00u volgen via de livestream. Voorafgaand aan deze aftrap (vanaf 09:00u) is er ook een Leidse kickoff, waarin we vertellen hoe de Universiteit Leiden kan bijdragen aan en profiteren van EUniWell. Aan die kickoff kunnen medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden meedoen.

Hester Bijl, vice-rector van de Universiteit Leiden

Wat betekent het voor de Universiteit Leiden om onderdeel te zijn van EUniWell?
Samen zijn we sterker dan alleen. EUniWell maakt het mogelijk om grote ambities na te streven op het gebied van onderwijsinnovatie, onderzoek en impact, juist doordat de zeven partneruniversiteiten zo verschillend zijn. Dit biedt kansen voor onze eigen studenten en onderzoekers. Daarnaast zetten we in op sterke interdisciplinaire samenwerking tussen onderzoekers en externe partners om innovatieve antwoorden te ontwikkelen op grote maatschappelijke uitdagingen die voor iedereen relevant zijn.

Wat was voor u tot nu toe het hoogtepunt van het traject rond de totstandkoming van EUniWell?  
Het was een heel bijzonder proces tot nu toe. Als ik één gebeurtenis moet noemen die me zal bijblijven is dat de Student Design Challenge die in januari in Leiden plaatsvond. Het was geweldig om met studenten en PhD’s van alle zeven universiteiten in een korte tijd te werken aan de meest creatieve en ambitieuze ideeën voor EUniWell, waarvan we er een aantal nu in de praktijk kunnen gaan brengen. De energie en het optimisme in de zaal waren voelbaar – absoluut inspirerend!

Sjoerd Louwaars (directeur Innovation bij PLNT) was betrokken bij de EUniWell Student Design Challenge in januari

Wat valt je op aan de samenwerking binnen EUniWell, en hoe verwacht je dat de toekomst eruit ziet? 
‘Wow, sinds de Challenge is de wereld totaal veranderd, want snel daarna kwam de coronacrisis. Twee dingen zijn me bijgebleven. Allereerst de diversiteit van onderzoeksgebieden, talen en culturen. Deze rijkdom aan perspectieven en ervaringen is een enorme bron voor vernieuwende ideeën. Daarnaast was er sprake van veel positieve energie: de deelnemers waren betrokken, nieuwsgierig en actief betrokken bij de vraagstukken van EUniWell. Dat betekent dat we iets actueels en relevants aan het doen zijn.’

Wat kan EUniWell ons nog meer brengen?
‘Samen met de andere EUniWell-partners zijn we gestart met het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebeid van ondernemend onderwijs en ondernemerschap. In de eerste fase gaan we elkaar online beter leren kennen, zodat we elkaar volgend jaar kunnen gaan opzoeken om gezamenlijke initiatieven op te zetten. Liefst op locatie natuurlijk!’

Over EUniWell

EUniWell is een verbintenis tussen zeven universiteiten: naast Leiden ook de universiteiten van Birmingham, Keulen, Florence, Linneaus, Nantes en Budapest (Semmelweis), en heeft als doel om het welzijn op individueel en maatschappelijk niveau te bevorderen, op een manier die ingebed is in wetenschappelijke expertise, onderwijzend leiderschap en maatschappelijk engagement. Op die manier hopen de partijen een betekeningsvolle en duurzame verandering te bewerkstelligen voor studenten, organisaties en de bredere maatschappij.

Maria del Carmen Parafita Couto (taalwetenschapper) doet onderzoek naar meertaligheid

Waarom is het belangrijk dat Leiden meedoet aan EUniWell?
‘EUniWell biedt een unieke mogelijkheid om meertaligheid te onderzoeken in de universiteitssteden die meedoen aan het samenwerkingsverband. Vanuit het Leiden University Center for Linguistics (LUCL) kunnen we daarom onderzoek doen op scholen in Florence, Keulen en Birmingham.’

Wat wil je tegen studenten en medewerkers zeggen die EUniWell nog niet zo goed kennen?
‘Dankzij EUniWell is er sprake van intensieve internationale uitwisseling en samenwerking, waardoor er veel mogelijkheden liggen voor Europese samenwerking. Dat zorgt ervoor dat onderzoekers, docenten en studenten van elkaar kunnen leren en elkaars expertise kunnen vergroten.’

Jan Adriaanse (hoogleraar Turnaround Management) werkt mee aan een gezamenlijke ‘entrepreneurial university’ binnen EUniWell-verband

Hoe voel u zich verbonden met ‘Well being’ in het algemeen en EUniWell in het bijzonder?
‘Het is belangrijk dat de universiteit bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, Euniwell kan een versneller zijn door het bundelen van krachten en het creëren van “energie” in de interne en externe omgeving.’

Wat is de meerwaarde van EUniWell voor medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden?
‘EUniWell biedt inspiratie door het leren van collega’s en studenten in het buitenland. Maak daar dan ook gebruik van, zou ik zeggen. Neem zelf het initiatief om aan de deur te rammelen bij collega-studenten en docenten. Met andere woorden: ga ondernemen!’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.