Universiteit Leiden

nl en

Bio Science Park levert Leidse regio duizenden banen en miljoenen euro's op

Het Leiden Bio Science Park is niet alleen voor de stad Leiden, maar ook voor de Leidse regio en Nederland als geheel van groot belang. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp. Dankzij de grote ontwikkeling die het Bio Science Park in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, is de werkgelegenheid in Leiden bovengemiddeld gestegen, ondanks het verdwijnen van een deel van de traditionele industrie.

De Rekenkamercommissie onderzocht wat het Leiden Bio Science Park (LBSP) de stad Leiden en zijn omgeving oplevert. Aanleiding voor het onderzoek waren de vragen die speelden bij de Leidse raadsfracties over de kosten en opbrengsten van het park. Er gaan grote bedragen om in het park en de gemeente Leiden draagt een deel van de kosten. De Leidse raad staat bij de besluitvorming over het park steeds voor de vraag wat het belang van het LBSP is voor de inwoners van Leiden en of dit de kosten van de gemeente rechtvaardigt. Het onderzoek geeft hier een positief antwoord op, het blijkt dat veel Leidenaren profiteren van het LBSP.

Miljoenen euro's en duizenden banen

Uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie blijkt dat de positieve maatschappelijke en economische effecten van het LBSP de eraan verbonden nadelige effecten overtreffen. Geconcludeerd wordt dat het LBSP van grote betekenis is voor de werkgelegenheid van zowel theoretisch als praktisch geschoolden in Leiden en de Leidse regio en dat de werkgelegenheid op het LBSP veel sneller groeit dan elders in de stad. Het LBSP biedt werkgelegenheid aan ruim 20.000 mensen.

Daarnaast levert de aanwezigheid van het LBSP volgens het onderzoek zo'n 3.000 indirecte banen elders in Leiden op. Het park levert de gemeente jaarlijks zo'n 8,3 miljoen euro op (met name OZB-opbrengsten), zo blijkt uit het onderzoek. De kosten van ontwikkeling en beheer van het LBSP voor de gemeente Leiden bedragen jaarlijks een bedrag van circa 3,8 miljoen euro. De meeropbrengsten van het LBSP kan de gemeente investeren in de stad. Het deels baanbrekende onderzoek dat op het LBSP wordt gedaan draagt ertoe bij dat Leiden vaak positief in het nieuws komt. In de coronatijd is dat extra opvallend, vooral vanwege de aanwezigheid van Janssen Vaccines dat werkt aan een coronavaccin.

Lees verder op de website van het LBSP

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.