Universiteit Leiden

nl en
Bryce Benda

Hortus Leiden helpt wereldwijde plantendiversiteit te beschermen

De Global Strategy for Plant Conservation, een wereldwijde inspanning van botanische tuinen en organisaties voor plantenbescherming, boekt een goede vooruitgang in de bescherming van de diversiteit van planten over de hele wereld, zo staat in een nieuw rapport. De Hortus botanicus Leiden is een van de partners van het project.

Vooruitgang

Een persbericht van het Secretariaat van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (zie kader) noemt dat ‘ondanks dat de zestien doelen van het decennia-lange plan waarschijnlijk niet gehaald worden, hebben landen veel vooruitgang geboekt bij het behalen van veel van deze doelstellingen’. De Global Strategy for Plant Conservation heeft meerdere doelen: het verlies aan plantdiversiteit een halt toe te roepen, bijdragen aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling en het promoten van het delen van de voordelen die het gebruik van genetische bronnen opleveren.

Twee successen

Het persbericht noemt twee successen: World Flora Online en de Global Tree Assessment. World Flora Online is een openbare database van alle bekende planten, met meer dan 350.000 planten en mossen. Deze database biedt een uitgebreide basis aan kennis over planten van over de hele wereld. 

De Global Tree Assessment heeft als doel om tegen het einde van 2020 een volledige lijst van de beschermingsstatus van alle bekende plantensoorten te voltooien. Deze lijst is van fundamenteel belang om nationale maatregelen te kunnen prioriteren. Het doel van deze evaluatie is ervoor te zorgen dat geen enkele boomsoort uitsterft, ondanks het feit dat momenteel één op de vijf boomsoorten wereldwijd met uitsterven wordt bedreigd.

Hortus botanicus Leiden

Waarom plantdiversiteit zo belangrijk is

‘Plantdiversiteit is cruciaal voor het functioneren van alle ecosystemen,’ aldus Elizabeth Maruma Mrema, uitvoerend secretaris van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. ‘De afname van de biodiversiteit van planten is een illustratie van een groter probleem in onze relatie met de natuur. Botanische tuinen en de wereldwijde strategie voor het behoud van planten spelen een cruciale rol bij de bescherming van de biodiversiteit en het bevorderen van natuurbeheer.’ 

Hortus prefect Paul Kessler voegt toe: ‘Ik ben trots dat ons groenteam zich zo inzet om vele plantensoorten te vermeerderen en te cultiveren en zo ervoor te zorgen dat de biodiversiteit behouden blijft.’

Het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (VBD) werd in 1992 op de Earth Summit in Rio de Janeiro ondertekend en is op 29 december 1993 in werking getreden. Het is het eerste wereldwijde verdrag dat betrekking heeft op alle aspecten van biologische diversiteit: het behoud van biologische diversiteit, het duurzaam gebruik ervan, en een eerlijke verdeling van de voordelen die het gebruik van genetische bronnen opleveren.

Het Secretariaat van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit, gevestigd in Canada, is opgericht om de doelstellingen van het verdrag te ondersteunen. De voornaamste taken zijn het organiseren van vergaderingen, het opstellen van verslagen, het bijstaan van de regeringen van de lidstaten bij de uitvoering van de verschillende werkprogramma's, het coördineren met andere internationale organisaties en het verzamelen en verspreiden van informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.