Universiteit Leiden

nl en

Agressie en geweld in het veiligheidsveld

Gezondheidsklachten, minder psychische weerbaarheid, zelfs PTSS: de gevolgen van agressie en geweld tegen hulpverleners en andere beroepsgroepen in het veiligheidsveld zijn heel divers.

Ze kunnen leiden tot uitval, onderbezetting en personeelsverloop. En daardoor weer tot overbelasting van collega’s.

Informatie over agressie en geweld in het veiligheidsveld is echter diffuus. Sommige bronnen spreken over een stijgende trend, andere over een daling. Samen met ISGA (Institute of Security and Global Affairs) voert PLATO nu, in opdracht van het WODC, een literatuurstudie uit. Doel is om aard en omvang van deze agressie en geweld helder te krijgen voor de verschillende beroepsgroepen. Hierbij ligt de focus op typen daders, aard van het ongewenste gedrag en typen contexten waarin het plaatsvindt. PLATO werkt inmiddels in vier achtereenvolgende projecten succesvol samen met ISGA.

Het ministerie van JenV zal de resultaten van de literatuurstudie betrekken bij een beoogd op te richten taskforce ‘Geweld tegen hulpverleners en andere beroepsgroepen’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.