Universiteit Leiden

nl en

‘Lancering’ inclusieve sterrenkundige lessenserie: Reis naar een zwart gat

Wetenschap, is dat iets voor mij? Vooral meisjes en kinderen met een migratieachtergrond zien zichzelf niet vaak gerepresenteerd in de wereld van bètawetenschappen en techniek. Daar wilden een groep onderzoekers en experts op het gebied van inclusie en diversiteit verandering in brengen. Daarom ontwikkelden zij de nieuwe lessenserie ‘Reis naar een zwart gat’. Hierin leren basisschoolleerlingen niet alleen over sterrenkunde, maar maken ze ook kennis met beroepsbeoefenaars met verschillende achtergronden, hobby’s en talenten. Zo komen de leerlingen erachter dat er veel verschillende mensen werken in de sterrenkunde en de ruimtevaart. 

De lessenserie ‘Reis naar een zwart gat’ is ontwikkeld in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda met als doel om groepen kinderen te betrekken die zich niet aangesproken voelen tot bèta en techniek. Onderzoekers van de Universiteit Leiden ontwikkelden samen met een groep experts een inclusieve lessenserie over zwarte gaten. Dat deden ze door middel van co-creatie sessies: een innovatieve manier om gezamenlijk educatief materiaal te ontwikkelen. Betrokkenen van de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam, Nikhef, het Expertise Centrum Diversiteitsbeleid (ECHO), VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en andere experts op het gebied van bètaonderwijs en wetenschapscommunicatie hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze inclusieve lessenserie.

Co-creatie van het lesmateriaal. Foto: T. Vossen

Na een succesvolle pilot met 65 leerlingen uit groep 7 op twee scholen in het najaar van 2019, is het lesmateriaal verder aangepast en nu online beschikbaar voor leerkrachten. ‘Het lesmateriaal zet de leerlingen diep aan het nadenken en creëert bewustwording. Ze hebben het er veel over, en ze vragen door’, aldus één van de leerkrachten tijdens de pilot. Betrokken onderzoeker Tessa Vossen: ‘Doordat kinderen echt zelf aan de slag gaan met projecten en er nadruk wordt gelegd op hun eigen talenten, ontwikkelen ze zelfvertrouwen in de bètawetenschappen. We wilden ervoor zorgen dat veel verschillende kinderen zichzelf ook terug zouden kunnen zien in echte en zelf verzonnen beroepsbeoefenaars in het project. Zodat alle kinderen uiteindelijk het gevoel krijgen: dit zou ook iets voor mij kunnen zijn.’ 

Leerlingen laten hun ontwerp aan ouders en belangstellenden zien tijdens een tentoonstelling. Foto: S. Both

Sterrenkundige Marcella Wijngaarden vertelt over haar onderzoek

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

De lessenserie ‘Reis naar een zwart gat’ is geschikt voor groep 6 t/m 8 op de basisschool. Leerkrachten die het materiaal willen gebruiken worden aangemoedigd om hun ervaringen met de lessen te delen met de onderzoekers, zodat ook zij kunnen bijdragen aan de co-creatie van de lessenserie. Dit project levert een kleine bijdrage om de studentenpopulatie in de natuurwetenschappen uiteindelijk diverser te maken.

Reis naar een zwart gat, een pagina uit het lesmateriaal

Handige links

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.