Universiteit Leiden

nl en

Het recht op informatie voor vluchtelingkinderen

Voor vluchtelingkinderen is het recht op informatie van groot belang om hun stem te laten horen. Stephanie Rap doet onderzoek naar het recht van kinderen om te participeren in de asielprocedure en heeft in het kader daarvan ook de werkwijze van VluchtelingenWerk onderzocht.

VluchtelingenWerk Nederland organiseert voor kinderen en jongeren in de centrale opvang het project Time4You, waarin voorlichting en informatie gegeven wordt over de asielprocedure, hun rechten en het leven in Nederland. Daarnaast is er speciale aandacht voor de positie van kinderen in de asielprocedure. Stephanie Rap heeft interviews gedaan met medewerkers die dit project uitvoeren. Dit heeft onlangs geresulteerd in een publicatie in the International Journal of Children’s Rights. Het onderzoek laat zien dat het recht op informatie niet automatisch gewaarborgd is voor kinderen en dat met name kinderen die samen met hun ouders naar Nederland komen eerder over het hoofd worden gezien.    

VluchtelingenWerk heeft een video gemaakt, waarin Time4You wordt uitgelegd en waaraan Stephanie Rap een bijdrage heeft geleverd.  
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.