Universiteit Leiden

nl en

Flitsinterview met alumna Samantha Boel: Director Compliance & Ethics bij Uber

Alumna Samantha Boel, afgestudeerd in Nederlands Recht in 1996, heeft bewust de keuze gemaakt om voor innovatieve starter als Starbucks en Uber te werken. "De rol van een Compliance Officer bij een onderneming als Starbucks, Carlsberg of Uber is niet te vergelijken met die bij een bank. Omdat er geen toezichthouder is als DNB, is het veel meer aan de organisatie zelf hoe een Compliance programma wordt ingericht. Dat voelde aanvankelijk als een zware verantwoordelijkheid, maar maakt het werk wel veel uitdagender!"

Waarom heb je voor Leiden gekozen destijds? 

Ik was uitgeloot voor Bedrijfskunde, de studie waarop ik mijn vakkenpakket had afgestemd omdat die studie destijds baanzekerheid betekende. Na de aanvankelijke teleurstelling dacht ik: dan een jaartje rechten studeren, een studie die mij diep in mijn hart veel leuker voorkwam, met het voornemen het jaar erna weer mee te loten. Hoewel Amsterdam dichterbij was, koos ik bewust voor Leiden vanwege het aantal aangeboden keuzevakken en de sfeer van een echte studentenstad. Toen ik al na drie maanden een na-plaatsingsbewijs kreeg voor Bedrijfskunde heb ik nog wel een aantal colleges gevolgd op het Paddenpoelcomplex in Groningen. Toen werd echter zonneklaar dat mijn hart bij Rechten lag en bij Leiden! Ik ben altijd dankbaar geweest dat vanaf die dag de rechtenstudie  niet meer als een plan B voelde.

Zijn de verwachtingen waargemaakt? 

Absoluut; ik had het geluk om zes jaar studiefinanciering te krijgen. Het verplichte programma doorliep ik snel waardoor ik verschillende keuzevakken en een summercourse  heb kunnen volgen, waaronder Anglo-American Law. Dat leidde er vervolgens weer toe dat ik de kans heb gekregen om een periode in de VS te studeren

Hoe heeft de periode in Leiden je gevormd en bijgedragen aan wat je nu doet en hoe je zaken nu aanpakt?

Dat is een lastige vraag omdat ik nooit zal weten of ik de zaken anders zou hebben aangepakt als ik mijn studententijd elders had doorgebracht. Ik vermoed wel dat de geborgenheid van de stad Leiden, het wat minder wereldse wellicht, ertoe hebben bijgedragen dat ik wellicht lang nogal naïef door het leven huppelde. Het uitwisselings-programma aan het einde van mijn studie maakte daar in korte tijd een einde aan.

Als je één ding over zou mogen doen van je studententijd, wat zou dat zijn?

Ik hoorde pas laat dat ik in Leiden was aangenomen en koos ervoor de geboekte vakantie naar Ibiza niet op te geven voor de El Cid week. Een heel domme keuze bleek achteraf, ik heb altijd spijt gehad geen lid te zijn geweest van een studentenvereniging.  

Wat vind je het meest inspirerende van je werk en had je dit zo verwacht tijdens je studie? 

Geheel niet! Ik merkte wel dat zaken als “ethiek’’ en “wat is eerlijk’’ mijn aandacht hadden maar vond het ook een ietwat soft en weinig praktisch onderwerp. Terwijl ik nu op dagelijkse basis met thema’s als “do the right thing, full stop” werk. Als Compliance Officer houd ik mij bijvoorbeeld bezig met het anti-corruptie beleid van de ondernemingen waarbij ik werk(te). Waarom corruptie zo verwerpelijk is houdt verband met het feit dat het een belangrijke oorzaak van armoede in de wereld is, en daar zou iedere onderneming zich verre van moeten willen houden, ongeacht de straffen of boetes die op basis van internationale anti-corruptie wetgeving opgelegd kunnen worden.

Gebruik je nog iets van je studie in je huidige werk?

Ja, niet alle Compliance Officers hebben een juridische achtergrond maar ik merk dat met name mijn kennis van het algemene ondernemingsrecht en contractenrecht regelmatig van pas komen.

Gelet op je carrièrepad heb je interessante keuzes gemaakt. Kun je wat meer vertellen over je motivatie voor deze keuzes?

Op een bepaald moment in mijn werk als Legal Counsel IP bij een financiële dienstverlener realiseerde ik mij dat een jurist meestal pas benaderd wordt als er ergens iets mis is gegaan. Ik dacht vaak “was nou eerder gekomen, dan hadden we dit kunnen voorkomen”.  Kortom, mijn werk voelde als iets negatiefs.  Ik keek met een bepaalde vorm van afgunst naar de collega’s die bij Branding werkte en zich bezig hielden met leuke creatieve, positieve  processen. Compliance bleek mij beter te liggen; het is  erop gericht om wetsovertredingen te voorkomen door medewerkers te trainen op interne en externe regelgeving. Ook help je vaak de interne regels vorm te geven, toch nog een beetje creatief dus.

Na jarenlang in de sterk gereguleerde financiële wereld te hebben gewerkt, wilde ik graag een andere richting op. Dat was niet eenvoudig; de rol van een Compliance Officer bij een onderneming als Starbucks, Carlsberg of Uber is niet te vergelijken met die bij een bank. Omdat er geen toezichthouder is als DNB, is het veel meer aan de organisatie zelf hoe een Compliance programma wordt ingericht. Dat voelde aanvankelijk als een zware verantwoordelijkheid maar maakt het werk wel veel uitdagender! Compliance is voor deze bedrijven vooral ook een reputatie aangelegenheid. De kans dat een bedrijf of individu van bank wisselt omdat zijn bank antiwitwaswetgeving niet goed heeft nageleefd is vrij klein vermoed ik.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.