Universiteit Leiden

nl en

Universiteitsraad bespreekt Ontwerpstrategie en -uitvoeringsagenda Campus Den Haag 2020-2030

Maandag 28 september bespreekt de Universiteitsraad (UR) de Ontwerpstrategie en -uitvoeringsagenda Campus Den Haag 2020-2030 van de Universiteit Leiden. Deze wordt vervolgens geagendeerd in de Overlegvergadering van de UR met het College van Bestuur op 12 oktober. Daarna kunnen de plannen voor de komende tien jaren vorm krijgen.

Eén universiteit in twee steden

De Universiteit Leiden is één universiteit in twee steden: Leiden en Den Haag. Alle faculteiten zijn er actief. De ontwerpstrategie voor de komende 10 jaar bouwt hierop voort. De nieuwe plannen sluiten nauw aan op het profiel van de stad en het grootstedelijke, nationale en internationale karakter van Den Haag. De uitbreiding van de universitaire Campus Den Haag zal plaatsvinden in het nog door de stad Den Haag te ontwikkelen Campusboulevardgebied binnen het Central Innovation District (CID).

Carel Stolker, rector magnificus van de Universiteit Leiden: 'Dit is een ontwikkeling die heel goed is voor zowel de stad Den Haag als voor de universiteit.'

Onderwijs en onderzoek

Het onderwijs van de universiteit heeft een sterke basis in het onderzoek, zowel in Leiden als in Den Haag. In het onderzoek en onderwijs op de Campus zal de kennis van diverse disciplines die de universiteit rijk is worden ingezet. Naast een verantwoorde groei in bachelor- en masteronderwijs wil de universiteit de komende tien jaren ook gaan investeren in onderwijs specifiek voor professionals. Erwin Muller, Bestuurder van de Campus Den Haag: 'De nieuwe ontwerpstrategie is daarmee een belangrijke stap voor de stad Den Haag.'

Impact en de stad

De Universiteit Leiden wil graag bijdragen aan het versterken van de positie van Den Haag als kennisstad, door bestaande relaties te verstevigen en netwerken verder uit te bouwen. De universiteit wil zo een bijdrage leveren aan de innovatieve kracht van de stad en een motor zijn voor nieuwe banen in Den Haag, door ondernemerschap te versterken en talent aan de stad te binden. Met haar plannen wil de universiteit ook eventuele drempels wegnemen die voor sommige scholieren – ‘de kinderen van de stad Den Haag’ – nog bestaan om naar de universiteit te gaan.

Bespreking Universiteitsraad

'Medezeggenschap van studenten en medewerkers op dit soort grote onderwerpen is belangrijk, zegt Charlotte de Roon, voorzitter van de UR. 'De UR is nu druk bezig met het voorbereiden van een advies aan het College van Bestuur over de voorgenomen koers in Den Haag. We zullen ook de komende jaren constructief-kritisch naar de plannen kijken.’

Het onderwerp is deze week al door de verschillende commissies van de Universiteitsraad voorbesproken. Zij vroegen nadrukkelijk aandacht voor een aantal punten.

  • De verbondenheid tussen Leiden en Den Haag: de Universiteit Leiden blijft één universiteit.
  • De medezeggenschap en governance, aangezien de Campus Den Haag activiteiten van alle faculteiten omvat.
  • De plannen mogen niet leiden tot minder aandacht voor de huidige uitdagingen waarvoor we als universiteit staan, zoals werkdruk en tijdelijke aanstellingen.
  • De financiële onderbouwing en een inventarisatie van eventuele risico’s zijn belangrijk, zeker met het oog op de huidige pandemie.

Universiteit Leiden, Campus Den Haag

De Universiteit Leiden is gevestigd in twee steden: Leiden en Den Haag. De afgelopen 20 jaar is de Campus Den Haag uitgegroeid tot een campus met ongeveer 6000 studenten, 500 medewerkers en 18 bachelor en masteropleidingen. Naast dit strategische plan voor Den Haag werkt de universiteit ook aan een verdere strategie voor de stad Leiden. De ontwikkelingen in beide steden zullen hand in hand gaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.