Universiteit Leiden

nl en

Financiering voor drie nieuwe promovendi Geesteswetenschappen

Vanuit het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen en NWO zullen drie promovendi van de Faculteit Geesteswetenschappen een financiering ontvangen. Doel van de toekenning is het stimuleren van jong talent binnen de geesteswetenschappen.

Aspect in Talen zonder Aspect

Zijn alle talen gelijk? Of zijn sommige talen preciezer of expressiever dan andere? Een klassiek antwoord is dat alle talen dezelfde betekenissen onder woorden kunnen brengen, ondanks vormelijke verschillen. Dit project stelt deze traditionele visie op de proef door talen te onderzoeken waarin aspect verregaand of beperkt is gegrammaticaliseerd. Een diepgravende vergelijkende casestudy van het Nederlands –een 'aspect-arme' taal bij uitstek– zal duidelijk maken of het Nederlandse uítdrukkingspotentieel fundamenteel verschilt van dat van 'aspectrijke' talen als het Chinees. De uitkomsten zullen bijdragen aan ons begrip van menselijke taal als cognitief vermogen, en ze zullen nuttig zijn voor het tweedetaalonderwijs.

Van Bondgenoot tot Hegemoon: de verschuivende beelden van vroege Manchu-Khans over Tibet (1607-1735)

De heersers van het Qing-rijk dat Tibet samenvoegde met het Chinese keizerrijk waren geen Chinezen, maar Mantsjoes. Dit onderzoek benadert Qing-Tibetaanse relaties vanuit het perspectief van de Mantsjoe-Khan, en gaat uit van Qing-Tibetaanse relaties als een continuüm. Het bestudeert de legitimering van de inlijving van Tibet vanuit het veranderende discours gebruikt door Qing Mantsjoe Khans. Door Mantsjoe, Tibetaanse, Mongoolse, en Chinese bronnen samen te brengen ontkoppelt dit onderzoek de Qing-Tibetaanse relaties van de overheersende geschiedenis waarin China centraal staat en interpreteert ze vanuit een nieuw oogpunt.

Verandering in gebruik, een verandering in behoeften? Het gebruik van amuletten van de eerste eeuw v. Chr. tot de vroegchristelijke wereld

Dit onderzoeksproject bestudeert veranderingen in het gebruik van amuletten in een periode van transitie: van Grieks-Romeinse religies naar het Christendom. Dit wordt bestudeerd met behulp van ‘omcirkelen’: het idee dat amuletten gebruikt werden om lichamen en ruimtes te omringen en te beschermen. Door amuletten zo te bestuderen worden de objecten zelf en de gebruikscontext ingezet om religieuze keuzes en motivaties van het antieke individu te duiden, specifiek de rol die objecten hadden in de omgang met alledaagse onzekerheden.

Over deze beurs

Het doel van het programma Promoties in de geesteswetenschappen is om de aanwas en doorstroom van jong talent in de geesteswetenschappen een impuls te geven. Financiers zijn het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen en het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen. In totaal is met deze toekenningsronde ruim 3,5 miljoen euro gemoeid verdeeld over 18 promotie-onderzoeken, waaronder ook één aan de Leidse Faculteit der Archeologie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.