Universiteit Leiden

nl en

Hoe duurzaam is de Universiteit Leiden?

Hoe bespaart de Universiteit Leiden energie? Kan afvalscheiding beter? Besteden opleidingen voldoende aandacht aan het belang van duurzaamheid? En wat doet de universiteit aan onderzoek naar dit thema? Hierover rapporteert het nieuwe Duurzaamheidsverslag 2019 van de Universiteit Leiden.

De Universiteit Leiden wil haar onderzoek en onderwijs zo duurzaam mogelijk uitvoeren en hierbij natuurlijk rekening houden met de belangen en behoeften van toekomstige generaties. Onze leefwereld verandert en ons klimaat ook.

De universiteit legt hierover rekenschap af in haar jaarlijkse duurzaamheidsverslag dat onlangs is verschenen. Hierin staan we stil bij de verduurzaming van de universiteit aan de hand van de doelstellingen in ons Milieubeleidsplan dat loopt van 2016 tot en met 2020. Aan bod komen onder meer het verduurzamen van onze bedrijfsvoering en duurzaamheid in ons onderwijs en onderzoek.

Vooruitgang

De universiteit is trots op de vooruitgang die inmiddels is geboekt, dankzij de grote inzet van medewerkers en studenten. Inmiddels is het hele wagenpark elektrisch, beschikt bijna elke locatie over een tappunt van Join the Pipe en wordt er bijna geen rundvlees meer verkocht in de PURE-restaurants en cafés. Deze (en meer) voorbeelden in het verslag laten zien dat medewerkers en studenten zich hard inzetten voor duurzaamheid. De Universiteit Leiden staat dan ook op de zevende plaats in de UI Green Metric, de wereldwijde ranglijst van duurzame universiteiten.

CO2-Footprint

De afgelopen jaren heeft de universiteit ook intensief gewerkt aan het verkleinen van de CO2-footprint van de hele organisatie, door zuiniger om te gaan met grondstoffen en door het energiegebruik van de universiteit terug te dringen. De universiteit compenseert ook energieverbruik door groene certificaten (VERs) in te kopen waarmee projecten financieel worden gesteund die een bijdrage leveren aan verlagen van CO2-uitstoot wereldwijd. In 2019 was de CO2-footprint met 51 procent afgenomen ten opzichte van 2016. Dit jaar verwachten we een verdere daling.

LUGO

Ook stimuleren we het denken over duurzaamheid, door het onderwijsaanbod over ‘groene’ thema’s uit te breiden en door te communiceren over duurzame initiatieven en onderzoeksprojecten die op de campus van de grond komen. Studenten zijn actief in het Leiden University Green Office (LUGO), houden de universiteit scherp, en hebben hun eigen ideeën en plannen gepresenteerd in een Green Paper. Al deze activiteiten, de communicatie hierover, en de betrokkenheid van onze studenten en medewerkers helpen ons in de transitie naar een steeds duurzamere universiteit waar we graag leren en werken.

Nieuwe plannen

De huidige coronacrisis waarin we anders werken en studeren heeft mogelijk in de toekomst ook invloed op de duurzaamheid van de universiteit en op ons duurzaamheidsbeleid. Op welke manier en in welke mate dat het geval zal zijn, weten we nu nog niet. In 2020 loopt het Milieubeleidsplan af en worden nieuwe, ambitieuze doelstellingen vastgesteld voor de periode na 2020 in een nieuwe en toekomstbestendige duurzaamheidsvisie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.