Universiteit Leiden

nl en

Kevin Töksoz Fairbairn cum laude gepromoveerd

Op donderdag 11 juni 2020 is Kevin Töksoz Fairbairn cum laude gepromoveerd op zijn proefschrift Poiesis and the Performance Practice of Physically Polyphonic Notations

Kevin Töksoz Fairbairn (uitvoerend musicus, theoreticus, componist en instrumentbouwer) houdt zich bezig met hedendaags repertoire waarbij de lichamelijk handelingen die nodig zijn om deze muziek uit te voeren in de notatie van elkaar losgekoppeld zijn. Dit heet ook wel physical polyphonic notations, een relatief recente trend in de muziek waarbij naast de noten dus ook de fysieke handelingen worden genoteerd.

Vaak vormen deze extreem complexe partituren een barrière voor zelfs de meest getrainde musici. Polyfone notatie verlangt van de uitvoerder namelijk bijna onmogelijk tegelijkertijd uitvoerbare fysieke handelingen; schijnbaar tegenstrijdige handelingen moeten simultaan worden uitgevoerd. Dit vraagt ook om alternatieve manieren van studeren. Aangezien hiernaar tot op heden weinig onderzoek is gedaan, zette het Kevin aan op zoek te gaan naar manieren om deze composities en notaties te ontginnen. Hierbij heeft hij gebruik gemaakt van filosofische concepten als poesis, diffractie en haecceitas – bekend uit het werk van Gilles Deleuze, Hannah Arendt of Karen Barad – die, hoewel niet gerelateerd aan muziek, voor Kevin een ingang vormden om deze muziek (anders) te benaderen.

Door de polyfone notatietechnieken, het musicerend lichaam, en deze filosofische concepten op elkaar te betrekken heeft Kevin meer inzicht kunnen verschaffen in zowel de uitvoeringspraktijk van deze hedendaagse muziek als in bepaalde elementen van het leren musiceren in het algemeen.

Lees meer over het onderzoek 

Kevin heeft dit onderzoek de afgelopen jaren verricht binnen het docARTES programma onder begeleiding van zijn promotoren Marcel Cobussen en Richard Barrett, beiden verbonden aan de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) van de Universiteit Leiden, hét onderzoeksinstituut voor artistiek onderzoek.

De oppositiecommissie bestond uit prof. Mike Svoboda (Hochschule für Musik Basel), dr. Rick Dolphijn (Universiteit Utrecht), dr. Vincent Meelberg (Radboud Universiteit Nijmegen), dr. Agnieszka Wolodzko (Universiteit Leiden), prof.dr. Janneke Wesseling (Universiteit Leiden) en prof.dr. Henk Borgdorff (Universiteit Leiden).

Sehyung Kim: Sijo_170213 (2013) for trumpet solo adapted to slide trumpet

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Kevin Toksöz Fairbairn: flotsam & jetsam

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.