Universiteit Leiden

nl en

'Leraar is een waardevol beroep'

Annemarie Thomassen neemt in juni 2020 afscheid als opleidingsdirecteur van de lerarenopleiding van het ICLON. Een terugblik.

Hoe ben je bij het ICLON terecht gekomen?

'In 2013 vroeg Jan van Driel, de toenmalige directeur van het ICLON, mij of ik wilde solliciteren naar de baan van hoofd van de afdeling Voortgezet Onderwijs. Na twaalf jaar als rector van het Stedelijk Gymnasium was ik toe aan een nieuwe stap. Het opleiden en begeleiden van leraren vond ik altijd al heel belangrijk en ik wilde mijn ervaring graag inzetten. Daarnaast is het werk van een rector heel intensief met veel avondactiviteiten. Als ik om elf uur ‘s avonds thuiskwam stond ik toch ’s morgens om kwart over acht weer bij de deur om de leerlingen te ontvangen. Wat meer balans in mijn leven was ook heel welkom.'

Annemarie Thomassen

Wat heb je voordat je bij het ICLON kwam werken gedaan?

‘In 1980 ben ik begonnen als docent op de Jan Campert MAVO in de Haagse Schilderswijk. Ik was de enige docent Engels en kreeg ook meteen eindexamenklassen. Daarna heb ik een aantal jaren gewerkt op het IHNO en LHNO in het Oude Westen en Oude Noorden van Rotterdam. Het waren bijzondere jaren waar ik veel heb geleerd.

Na een aantal jaren op het Montfort College in Rotterdam Zuid en het Katholiek Pedagogisch Centrum in Den Bosch belandde ik als jonge conrector op het Ashram College in Alphen aan den Rijn, een voormalige middenschool (alle niveaus bij elkaar tot en met het derde leerjaar). Er was veel aandacht voor pedagogische begeleiding, maar zeker in de onderbouw minder aandacht voor de vakinhoud. In die tijd rondde ik ook mijn studie Onderwijskunde af aan de Universiteit van Amsterdam. In 2002 werd ik benoemd als rector van het Stedelijk Gymnasium in Leiden. In de jaren dat ik rector was groeide de school van 1100 naar 1800 leerlingen. Als gevolg van deze groei werd in 2010 de nieuwe locatie Socrates geopend.'

Wat waren voor jou de belangrijkste taken bij het ICLON?

'Eén van mijn eerste taken was het voorbereiden van de visitatie in 2014. Daar heb ik wel slapeloze nachten van gehad omdat veel van de opgevraagde dossiers niet compleet waren. Docenten van de lerarenopleiding hebben toen heel hard gewerkt om dit toch voor elkaar te krijgen. De accreditatie verliep voorspoedig al werden er uiteraard ook verbeterpunten geformuleerd waar we mee aan de slag moesten.

We hebben hard gewerkt aan projecten die veel aandacht vroegen, onder andere het BSL-traject (Begeleiding Startende Leraren), de invoering van de tweejarige educatieve masters en de voorbereiding van de volgende visitatie. Veel aandacht is ook gegaan naar de inrichting van de grote Opleidingsscholen en het optuigen van de bijbehorende infrastructuur van begeleiding van studenten.' 

Hoe zie je de toekomst voor leraren en wat kan het ICLON hierin betekenen?

"Het ICLON verbindt de theorie met de praktijk en dat zie je terug op alle terreinen. Vanuit het ICLON-onderzoek worden nieuwe inzichten gedeeld met het werkveld. Er zijn plannen om het curriculum van de lerarenopleiding te vernieuwen en daarbij wordt goed gekeken naar wat de scholen en de toekomstige leraren nodig hebben. ICLON-nascholing en het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland nemen het voortouw in de professionalisering van docenten. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat er meer waardering is gekomen voor leraren. Leraar zijn is een prachtig en waardevol beroep!' 

Wat denk je over het lerarentekort en de rol van het ICLON hierin?

'Het ICLON speelt een belangrijke rol bij het VSNU-actieplan Meer academische leraren waarbij gewerkt wordt aan een landelijk toelatingsbeleid. Op die manier hopen we de lerarenopleiding toegankelijker te maken voor een grotere groep studenten uit de brede bacheloropleidingen.'

Hoe kijk je terug op jouw periode bij het ICLON?

"Ik kijk terug op zeven mooie jaren. De opleiders zijn heel erg betrokken bij hun studenten. Altijd al, maar zeker ook tijdens de laatste weken. Dit vraagt veel energie en een grote inzet. Het onderwijsondersteunend personeel staat altijd voor iedereen klaar en levert ook grote kwaliteit in de werkzaamheden. Kortom, het ICLON is een mooie professionele organisatie. Een collega noemde laatst het ICLON een ‘warm bad’ en dat is het zeker. Ik wens mijn opvolger Fred Janssen veel succes met alle mooie plannen voor de komende jaren.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.