Universiteit Leiden

nl en

Urban Citizen Fellowship voor antropoloog Anouk de Koning

Cultureel Antropoloog dr. Anouk de Koning is, samen met dr. Nanke Verloo (stadsplanoloog aan de Universiteit van Amsterdam) en dr. Markha Valenta (politicoloog aan de Universiteit van Utrecht) geselecteerd voor het Urban Citizen Fellowship (UCF) om burgerschap in Amsterdam te onderzoeken. Het UCF is een nieuw initiatief van de Gemeente Amsterdam en het Netherlands Institute for Advanced Study om wetenschappelijke inzichten en gemeentelijke praktijk bij elkaar te brengen.

De onderzoekers ontvangen een beurs om onderzoek te doen naar een onderwerp dat actueel is voor de stad. In 2020 is het thema democratisering in Amsterdam. Er wordt gekeken hoe de rol van Amsterdammers bij de ontwikkeling van de stad vergroot kan worden. Cultureel antropoloog Anouk de Koning gaat zich buigen over de manier waarop het lokale welzijnsbeleid en welzijnsprofessionals zoals gebiedsmakelaars en jongerenwerkers vormgeven aan relaties tussen burgers en overheid.

Relaties tussen overheid en burgers

De Koning doet dit op grond van haar eerdere etnografische onderzoek naar jongeren- en buurtwerk in Amsterdam Zuid (2011-12) en het Ouder en Kindteam in Amsterdam Noord (2017-18). Zij is vooral geïnteresseerd hoe welzijnsprofessionals en instellingen vorm geven aan relaties tussen staat en burgers in het aanbieden van services en diensten, en in het aanpakken van sociale problemen. De Koning: “Dit is extra interessant in het licht van de hervormingen van de verzorgingsstaat, waarin de regering de nadruk legt op de eigen verantwoordelijkheid van burgers, in een poging de verwachtingen van de staat, en de relatie tussen staat en burgers te herzien. Deze veranderende staat-burger relaties zien we terug in het buurt- en jongerenwerk, en in het nieuwe jeugdstelsel waar het Ouder- en Kindteam onderdeel van is, maar niet op de manier zoals die in beleidsnota’s wordt uitgezet.” Dit onderzoek laat zien dat bij democratisering juist ook aan welzijnsinstellingen en professionals gedacht moet worden.

Ander onderzoek

Vanaf september zal dr. Nanke Verloo het fellow-stokje overnemen om zich te richten op weerstand, boosheid en protest. In februari treedt dr. Markha Valenta aan als Urban Citizen Fellow. Zij zal onderzoeken hoe het burgerschap van ongedocumenteerde migranten vorm krijgt in de gemeente Amsterdam, en hoe zij worden benaderd als inwoners van deze stad.

Urban Citizen Fellows en NIAS-KNAW

De Urban Citizen Fellows maken vijf maanden deel uit van de internationale en interdisciplinaire gemeenschap aan het gerenommeerde NIAS-KNAW, het oudste Institute for Advanced Study van Europa. Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) stimuleert interdisciplinair en nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. NIAS-KNAW biedt tijdelijke fellowships toe aan gerenommeerde academici, journalisten, kunstenaars en schrijvers, die samenkomen in een omgeving waar kennisdeling centraal staat.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.