Universiteit Leiden

nl en

Nog steeds actueel: TNO-opleiding Jeugdarts

Geen nieuwtje, maar zeker leuk om te vermelden

Al een aantal jaar zijn onderwijskundigen van PLATO nauw betrokken bij de TNO-opleiding tot Jeugdarts KNMG. Samen met de jeugdartsopleiders van TNO werken wij met veel enthousiasme aan de vorm en inhoud van die opleiding. In die tijd zijn omvangrijke (onderwijskundige) veranderingen doorgevoerd. Zo maken sinds 2019 stages een veel groter deel uit van de opleiding tot jeugdarts, staan nieuw geformuleerde entrustable professional activities centraal en wordt geanticipeerd op een mogelijke aanpassing van de tweejarige opleiding naar een vierjarige opleiding.
Jeugdartsen doen hun werk in een dynamische maatschappelijke context. De TNO-opleiding leidt daarom op tot toekomstbestendige jeugdartsen. Wij vinden het heel boeiend en zinvol om op deze manier een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de jeugd in Nederland!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.