Universiteit Leiden

nl en

'Je wilt artsen opleiden die kritische vragen blijven stellen'

Gedreven, innovatieve docenten zijn de drijvende krachten achter ons onderwijs. Alexandra Langers, specialist in maag-, darm- en leverziekten (MDL) bij het LUMC, is zowel binnen als buiten het ziekenhuis zeer actief op onderwijsgebied. Eind vorig jaar behaalde ze haar Senior Kwalificatie Onderwijs. ‘Ik wil het onderzoekend vermogen van studenten cultiveren.’

Dit is deel vier van een serie interviews met docenten die recent hun Senior Kwalificatie Onderwijs hebben gehaald.

Je mag rustig zeggen dat Alexandra Langers een passie heeft voor onderwijs. Ze is onder meer opleider van aankomende MDL-artsen in de Leidse regio, coördinator van het tweede jaar van de opleiding Geneeskunde en docent in diverse postacademische opleidingen, gericht op docentprofessionalisering. 'Onderwijs is een belangrijke reden voor mij om in de academie te werken', vertelt ze. 'Het geeft me energie als ik zie dat studenten enthousiast zijn over de stof die je probeert over te brengen en als ze tot nieuwe inzichten komen.'

Rode draad

Langers besloot, gezien het aantal uren dat zij in onderwijs steekt, om haar SKO te halen. 'Het SKO-traject geeft je de gelegenheid om afstand te nemen van je eigen onderwijs en de rode draad te zien. In mijn geval bleek die rode draad te zijn: ik vind het belangrijk om studenten te activeren en zelf te laten ontdekken. Om het onderzoekende vermogen te cultiveren. Je wilt artsen opleiden die  kritische vragen blijven stellen.'

Alexandra Langers bij de uitreiking van haar SKO-certificaat. 'Ik wil studenten activeren en zelf laten ontdekken.'
Alexandra Langers bij de uitreiking van haar SKO-certificaat. 'Ik wil studenten activeren en zelf laten ontdekken.'

Onbewust toepassen

Langers heeft ook veel gehad aan de onderwijstheorie die in het traject werd behandeld. In het traject wisselen deelnemers onder meer kennis uit in intervisiegroepen. 'Bij het LUMC hadden we, om agenda-technische redenen, een eigen intervisiegroepje opgericht, onder leiding van een onderwijskundige', vertelt Langers. 'In modules behandelden we verschillende onderwerpen zoals manieren van toetsing, leertheorieën en integratie van research in je onderwijs. Zo bespraken we onderwijskundige  theorieën die ik - deels onbewust - al toepaste in mijn onderwijs. Die kan ik nu nog explicieter gebruiken. Bijvoorbeeld de theorie van de cognitive load, over de verschillende typen geheugen van de mens. Je wilt dat lesstof in het lange termijngeheugen terechtkomt. Of dat lukt, hangt af van de manier waarop je instructie geeft en de lesstof aanbiedt. Nu ik mij meer bewust ben van het belang ervan, wijs ik de studenten in mijn lessen nog explicieter op hun startniveau. Dan zijn ze beter voorbereid op de nieuwe kennis.'

Empowerment

In de lijn van de rode draad die ze in haar SKO-traject formuleerde, werkte Langers binnen het LUMC aan een vernieuwing in de medische vervolgopleiding, waarbij de arts in opleiding tot specialist (aios) meer verantwoordelijkheid draagt. 'De aios geeft nu zelf aan wat hij/zij wil leren . In het regionale onderwijsplan hebben we dit ook doorgevoerd: zeg maar wat je nodig hebt, dan proberen wij dat te faciliteren.'

Deze empowerment is de essentie van goed onderwijs, vindt ze. 'Je moet studenten activeren, nieuwsgierig maken en de verantwoordelijkheid laten voelen voor het eigen onderwijs. Ze moeten enthousiast worden over het vak dat ze immers zelf hebben gekozen.'

Tekst: Jan Joost Aten
Beeld: Eelkje Colmjon

Mail de redactie

Senior Kwalificatie Onderwijs

De SKO is een kwalificatie voor docenten die een leidende rol spelen in de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op curriculumniveau, dus overstijgend aan het eigen vakgebied. Hiervoor moeten docenten een portfolio maken, waarin zij laten zien dat zij voldoen aan vier eindtermen:

  1. Handelen vanuit de academische onderwijsomgeving;
  2. Een didactisch ontwerp maken en uitwerken met oog voor de context van een curriculum;
  3. Onderwijs voorbereiden en uitvoeren;
  4. Impact op het onderwijs binnen een of meer opleidingen die het eigen onderwijs overstijgt. 

Daarnaast gelden de vereisten dat een docent al een Basiskwalificatie Onderwijs heeft, tenminste vijf jaar universitair onderwijs heeft gegeven in verschillende vakken en leerjaren, en daarbij verschillende onderwijsvormen heeft toegepast. Lees meer over het behalen van een SKO

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.