Universiteit Leiden

nl en

Examinering Stralingsbeschermingskundige

Om de kwaliteit van examens te garanderen heeft de ANVS het initiatief genomen een reeks schriftelijke examens, op het niveau van coördinerend deskundige (CD), inhoudelijk en didactisch te laten evalueren.

De ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) ziet erop toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. Onder andere door het opstellen van regels, verlenen van vergunningen, toezicht op naleving en handhaving. In dit kader draagt de ANVS zorg voor de kwaliteitsborging  van examens voor stralingsbeschermingsdeskundigen.

Om de kwaliteit van deze examens te garanderen heeft de ANVS het initiatief genomen een reeks schriftelijke examens, op het niveau van coördinerend deskundige (CD), inhoudelijk en didactisch te laten evalueren. PLATO heeft de didactische analyse uitgevoerd. We onderzochten bijvoorbeeld de mate waarin de examens het competentieprofiel inhoudelijk dekken, de formulering en structurering van de vragen en de moeilijkheidsgraad. Naar aanleiding hiervan brachten wij advies uit voor de toekomstige schriftelijke examens. De examencommissie voor CD-examens neemt de adviezen mee in het veranderproces dat momenteel doorlopen wordt.

Toepassingen van straling: medisch en reactorvat (Bron: website ANVS)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.