Universiteit Leiden

nl en

Nieuw onderzoek op het gebied van crisisbeheersing

In het jaar 2019 voltooide PLATO, in samenwerking met het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) een State of the Art studie op het gebied van crisisbeheersing.

Het betreft een onderzoek in opdracht van het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Nu in 2020 is door het WODC opnieuw aan PLATO en ISGA  een onderzoek gegund op dit terrein. De onderzoeksvragen laten zich als volgt samenvatten:

  • Welke typen rampen en crises lijken zich in de wereld, in Europa en in Nederland vaker, of heftiger dan tot op heden voor te doen, of te kunnen doen?
  • Wat is er te leren uit de evaluaties van een aantal van dergelijke crises/rampen?
  • En tenslotte waarop is extra voorbereiding nodig ten behoeve van effectieve beheersing van dergelijke crises en rampen.

De eindrapportage van dit onderzoek is gepland op na de zomer van 2020.

Wie expertise/of interesse heeft, die hij of zij in dit verband met ons wil delen, wordt van harte uitgenodigd dit aan ons kenbaar te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap van Lakerveld 
e-mail: plato@plato.leidenuniv.nl 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.