Universiteit Leiden

nl en

Adviescommissie Smartengeld Groningen

Op 2 december 2019 bracht de Commissie Vergoeding van immateriële schade in Groningen advies uit aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Het advies “Iets van Erkenning” is opgesteld door een commissie bestaande uit Albert Verheij (Rijksuniversiteit Groningen), Marc Loth (Tilburg University) en Willem van Boom (Universiteit Leiden).

De aardbevingsschade in Groningen is qua omvang uniek. Voor de daardoor in de loop der jaren veroorzaakte smart (in juridisch jargon: immateriële schade), is geen eenvoudige tabel voorhanden waar we het schadebedrag uit kunnen aflezen. De smart verschilt ook nogal: jaren moeten wachten in onzekerheid over schadevergoeding is anders dan twee keer moeten verhuizen. En dat is weer anders dan onrust, slapeloosheid, disfunctioneren op het werk of spanningen in het gezin. De commissie was daarom gevraagd om advies uit te brengen aan EZK over de vraag hoe het IMG, het in 2020 op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen, met dat soort aanvragen tot schadevergoeding moet omgaan. Het IMG moet namelijk straks de regels van het BW toepassen op smartengeldaanvragen.

Het advies geeft richting aan hoe die afwikkeling kan plaatsvinden, tegen de achtergrond van het BW en met inachtneming van de bijzondere bestuursrechtelijke inbedding van de smartengeldaanvraag. Het advies beveelt aan om bedragen en categorieën op een simpele wijze te standaardiseren en om vertrouwen in de aanvrager centraal te stellen. Het advies is onlangs openbaar gemaakt; het zal door het IMG worden betrokken in de vorming van de eigen procedures.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.