Universiteit Leiden

nl en

Een jaarlijkse mini-variant van het LLP

Elk jaar treffen alumni van het Leiden Leadership Programme (LLP) elkaar op het door henzelf georganiseerde LLP-weekend. Sinds 2011 wisselen jaarlijks ruim dertig oud-studenten kennis, inzichten en ervaringen uit.

Het LLP-weekend wordt door oud-studenten georganiseerd om op een informele manier nieuwe kennis en ervaringen uit te wisselen. Alumnus Jeanette van der Lee is een van de organisatoren. ‘Elk jaar zijn er weer nieuwe mensen, maar ontstaat er dezelfde sfeer’, zegt Van der Lee. Volgens oudgediende en deelnemer aan het weekend Dominique van de Loo komt dat door de gemeenschappelijke opleiding aan de Honours Academy. ‘Iedereen is getraind in luister- en gespreksvaardigheden, waardoor er eenvoudiger diepgaande en inhoudelijke gesprekken ontstaan.’ 

Verschillende perspectieven

Tijdens het weekend ligt de focus op het leren van elkaar. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de jaarlijks terugkerende TedTalks: een spreker inspireert de aanwezigen vanuit zijn of haar eigen expertise. ‘Het bijzondere hiervan is dat iedereen vanuit verschillende perspectieven en achtergronden een TedTalk geeft, waardoor je veel gevarieerde presentaties krijgt,’ aldus Van de Loo. Zo sprak Van der Lee vorig jaar als psycholoog over positieve psychologie. In de discussie die volgde vroegen de deelnemers zich met elkaar af of we ons nog wel ‘down’ kunnen voelen, terwijl tegenwoordig alles ‘opgelost moet worden en leuk moet zijn.’ 

‘De aarde kan zonder ons, maar wij kunnen niet zonder de aarde’

De oud-studenten verzorgen ook een gastcollege voor elkaar, vaak over een vakoverschrijdend thema. Ecoloog prof.dr. Louise Vet sprak dit jaar bijvoorbeeld over de toekomst van de aarde en hoe mensen daar de zorg voor moeten dragen. ‘De aarde kan zonder ons, maar wij kunnen niet zonder de aarde,’ aldus Vet. Zo’n gastcollege past goed bij de oud-studenten, die inmiddels op uiteenlopende plekken werkzaam zijn, zegt Van de Loo. ‘Vanwege het multidisciplinaire karakter van het college kan iedereen vanuit zijn of haar eigen achtergrond naar het onderwerp luisteren en handelen.’ 

Oude contacten

Zowel Van de Loo als Van der Lee omschrijven hoe ze nog steeds veel profijt hebben van het Leiden Leadership Programme. Zo volgt Van de Loo nu een opleiding tot psychiater, waar ze veel gebruik maakt van luistervaardigheden die bij het LLP worden aangeleerd. Van der Lee heeft bij de organisatie van het LLP-weekend gebruikgemaakt van haar samenwerkingsvaardigheden. ‘Bij het LLP leer je je bewust te zijn van de verschillen in voorkeuren tussen mensen die samenwerken. Daardoor verloopt samenwerken soepeler.’

Naast alle geleerde lessen, worden tijdens het weekend overigens ook gewoon veel oude contacten aangehaald. Doordat de ongeveer dertig alumni uit verschillende jaren een flinke gedeelde basis hebben, levert dat vaak ook nieuwe inzichten op. ‘De combinatie tussen het inhoudelijke en het informele is erg fijn’, zegt Van de Loo. ‘Dit zorgt voor een goede dynamiek, waardoor het weekend elk jaar weer voelt als thuiskomen.’

Tekst: Thijs Endendijk
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.