Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden in top 10 duurzaamheidsranking

Voor het eerst heeft de Universiteit Leiden een plaats bemachtigd in de top 10 van de UI Green Metric, een wereldwijde duurzaamheidsranglijst voor universiteiten. Van de 780 deelnemende universiteiten eindigde Leiden op de zevende plaats.

De UI Green Metric is een initiatief van de University of Indonesia (UI). Deze universiteit inventariseert jaarlijks hoe universiteiten wereldwijd omgaan met zaken als energie, klimaat, afvalrecycling, transport en water. Ook bekijkt de UI in hoeverre duurzaamheid wordt meegenomen in onderwijs en onderzoek, en hoeveel budget hiernaartoe gaat.

De afgelopen jaren is de Universiteit Leiden sterk gestegen op de internationale ranglijst. Waar de universiteit twee jaar geleden nog op plaats 49 stond en vorig jaar op plaats 24, is dat inmiddels dus plaats 7 geworden. Met name op de gebieden van transport, afvalinzameling, waterbesparing en energieverbruik scoort de Universiteit Leiden bovengemiddeld goed.

Zonnepanelen en afvalscheiding

‘We zijn onder meer op deze thema’s gestegen omdat we veel extra zonnepanelen hebben neergelegd op onze universiteitsgebouwen en omdat afval overal gescheiden wordt ingezameld,’ zegt Aranka Virágh, milieuadviseur voor de Universiteit Leiden en het LUMC. ‘Bovendien hebben we dankzij ons nationale netwerk van universiteiten veel kennis gedeeld en onze bewijslast kunnen verstevigen. Daardoor heeft UI Green Metric dit jaar al onze aangevraagde punten toegekend.’

Volgens het rapport valt er voor de Universiteit Leiden overigens nog wel de nodige winst te behalen op andere thema’s. Zo valt de score nog wat tegen op het gebied van onderwijs, onderzoek en infrastructuur. ‘Andere universiteiten besteden bijvoorbeeld nog meer budget aan duurzaam onderwijs, onderzoek of vastgoed, maken beter duidelijk hoe hun opleidingen bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, of hebben een groener universiteitsterrein,’ zegt Virágh.

Samenwerking Nederlandse universiteiten

In de wereldwijde top tien staan nog twee andere Nederlandse universiteiten. Wageningen UR is – net als vorig jaar – de meest duurzame van alle onderzochte universiteiten. De Rijksuniversiteit Groningen deelt dit jaar met Leiden de zevende plaats.

‘We zijn natuurlijk trots dat we in de top 10 staan en onze inspanningen beloond worden,’ zegt Martijn Ridderbos, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. ‘Daarnaast is het fantastisch dat de Nederlandse Universiteiten het allemaal zo goed doen.’

De deelnemende Nederlandse universiteiten streven ernaar om volgend jaar allemaal in de top 50 te eindigen. Om die doelstelling te verwezenlijken, wisselen de universiteiten het komende jaar opnieuw kennis en informatie uit op het gebied van duurzaamheid en het interpreteren en beantwoorden van deze ranking.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.